Kamo B. Aleksanyan
Biography
Education
1970 - 1980: Agarak Secondary School after E. Charenc
1984 - 1989: Yerevan State University, Faculty of Geography - student. Profession - “Geography”, Specialization - “Physical Geography”, Qualification - “Geographer, teacher of Geography”.
1994 - 1999: Yerevan State University, Department of Physical Geography - Post - graduate.

Science Degrees: Candidate of Geography Sciences
(PhD, Diploma A N02627, Yerevan, 03 February, 2005)
Doctor of Geography Sciences

Experience
1993 - 2005: Yerevan State University, Department of Physical Geography –Laboratory assistent
1991 - 1993: repoter in the «Yerevan University» newspaper, Yerevan State University
Since 2007: Yerevan State University, Department of Physical Geography - Assistant - Lecturer

Professional Societies
Since 1991: Member of Armenian Geographical Society.

Research Interests
Main: Connection between Geology and Literature, Protection of Natural Resources and Natural Conditions, Organization of Tourist Activities
Subsidiary: Geomorphology, Geography

Awards, Grants
The award of Yerevan State University for repoting in the «Yerevan University» newspaper

Conference Attended
Conference of Young Scientists and Specialists, Yerevan, 2000
Second Conference of Young Scientists and Specialists,Yerevan-Byurakan, 2001
Third Conference of Young Scientists and Specialists, Yerevan, 2002
“Ecological Problems of Shirak Region”, Yerevan-Artik, 2002
Fourth Conference of Young Scientists and Specialists, Yerevan, 2003
First National Scientific Conference,Yerevan, 2008
Second National Scientific Conference,Yerevan, 2009
National Scientific Conference,Yerevan, 2003
“Ecological Problems of Lori Region”, Vanazor, 2007

(+374 10) 55-06-61

Kamo B. Aleksanyan

Associate Professor | Faculty of Geography and Geology - Chair of Physical Geography
 
 

Book

Կամո Ալեքսանյան

Իմ սրտի 55 կտորները | Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 60 էջ, Հայաստան, Երևան

Կամո Ալեքսանյան

Խոզնավար (Աշխարհագրական-հայրենագիտական ակնարկ) | Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 54 էջ, Երևան

Կամո Ալեքսանյան

Հայաստանի քաղաքները, Մեղրի (հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն լեզուներով և 30 գունավոր լուսանկարներով) | Երևան, 2010, 52 էջ

Ալեքսանյան Կ.Բ., Պոտոսյան Ա.Հ., Մանասյան Դ.Մ.

Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Աֆրիկայի արաբական երկրները) | Ուսումնական ձեռնարկ Երևան, 2010, 134 էջ

Պոտոսյան Մ., Kamo B. Aleksanyan,

Արաբական երկրների աշխարհագրություն /Աֆրիկայի արաբական երկրներ/ ԲՈՒՀ-ական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 133 էջ
1   2  |  See all
 

Article

Ա. Հ. Պոտոսյան, Կ. Բ. Ալեքսանյան

Թադևոս Հակոբյանի գիտամանկավարժական գործունեության վերլուծության և գնահատման փորձ | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017թ․, էջ 5-10 |

Ալեքսանյան Կ.Բ., Գրիգորյան Ա.Թ.

Ծրագիր «Մայրցամաքների և օվկիանոսների ֆիզիկական աշխարհագրություն» դասընթացի, ֆիզիկական աշխարհագրության հիմնական դասընթացների ծրագրեր և ուսումնամեթոդական նյութեր | Ուսումնական ձեռնարկ Երևան, 2011, էջ 61-70

Կ. Ալեքսանյան

Աշխարհագրական-հայրենագիտական նյութը Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմություն» աշխատության մեջ, | Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, «Դպիր» հրատարակչություն, Գյումրի, 2009, էջ 317-321

Կամո Ալեքսանյան

Աշխարհագրության արվեստն ու գիտությունը | Թարգմանչական աշխատանք Երևան, 2007, 90 էջ

Ս.Բաբայան, Կ. Ալեքսանյան

Բնական և պատմաճարտարապետական հուշարձանները որպես տուրիզմի զարգացման նախադրյալներ Լոռու մարզում | խնդիրները և հեռանկարները (գիտական կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու), Վանաձոր-2007, էջ 40-46
1   2  |  See all