Karine A. Zurabyan
Biography
Education
Armenian Agricultural Institute 1972 - 1977 Diploma in Accounting
Institute of Economics of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia,
Post-Graduate School, 1977 - 1980
2005 - Associated professor

Academic degree
Candidate “Non-production accumulation and its role in the reproduction
of labor-power”, 1990 Institute of Economics of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia

Professional experience
Yerevan State University, Economical department 2007-present, Docent - State Agrarian University of Armenia, Economical department (Financial Accounting and Audit)
2002 - 2007: Assistant, Docent - State Agrarian University of Armenia Career Placement and Counseling center
2004 - 2006: Accountant - International Accountancy Training Center (IATC) Educational Fund
1998 - present Trainer - Independent Economic and Social Research Foundation, 1998 - 2004: Executive Director - National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Institute of Economics (1980 - 1995 Senior Economist, Junior Researcher, Researcher, Senior Researcher), (1995 - 2007 Senior researcher)
- Armenian Agricultural Institute (1971 - 1978 Laboratory Assistant, Accountant, Senior Accountant, Senior Economist)

Academic courses
Financial Accounting and Audit
Accounting in banks
Preparation of Financial Statement
Accounting Standards

Scale of professional interests
Economics, Financial and Managerial accounting issues, Audit

Participation in grant projects
“Tacis” Work Attachment Program, KPMG London, Retraining courses, 1999 (June - July), London, UK
American Councils for International Education ACTR/ACCELS - Regional Scholar Exchange
Program, Leventhal School of Accounting, University of Southern California, 1999
(August - December), Southern California, USA
Tempus (Tacis) - Project JEP 21203-2000 Wageningen University, 2002 (September - November), Wageningen, Netherlands

Language skills
Armenian (native), Russian (fluent), English (good)

Professional membership
Society of Economists of Armenia
Association of Women with University Education

Karine A. Zurabyan

Associate Professor | Faculty of Economics and Management - Chair of Finances and Accounting
 
 

Book

Կարինե Զուրաբյան, Մարինա Խաչատրյան, Քնարիկ Միրզախանյան, Մետաքսյա Հարությունյան, Նունե Գասպարյան

Հաշվապահական հաշվառում | Ուս. ձեռնարկ: կրթական հիմնադրամ հրատաակչություն, 2017թ․, 175 էջ

Կ. Զուրաբյան, Ն. Գասպարյան

Հաշվապահական հաշվառում | Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան 2011, 132էջ

Կ. Զուրաբյան, Հ. Մխիթարյան

Հաշվապահական հաշվառման պատմության համառոտ ակնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, 2006, 92 էջ

Կարինե Զուրաբյան, Մետաքսյա Հարությունյան, Նունե Գասպարյան

Ֆինանսական հաշվառում | Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան 2003, 120 էջ
 

Article

Կարինե Զուրաբյան

Ֆինանսական և կառավարչական հաշվառման առանձնահատկությունները կազմակերպություններում | ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: 2017թ․, 1(24), 22-29 էջ, Հայաստան |

Կարինե Զուրաբյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

Ոչ ֆինանսական հաշվետվողականությունը որպես կորպորատիվ հաշվետվողականության տեսակ | Հաշվային տեղեկատվական համակարգի բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: 2016, 25-37 էջ, Հայաստան |

Զուրաբյան Կ. Ա.

Հիմնական միջոցների վերագնահատման հաշվառման խնդիրները | Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: 2015թ․, 155-164 էջ |

Զուրաբյան Կ.

Եկամուտների և ծախսերի հաշվառումն ըստ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 580-594 |

Կարինե Զուրաբյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

Հաշվապահական կրթության ժամանակակից խնդիրները Հայաստանում | Երևան, «Անանիա Շիրակացի» հրատ., 2012, 46-52 էջ |
1   2   3   4   5  |  See all