Khachik S. Galstyan
Biography
Education
1993 - 1998: Yerevan State University, Faculty of Philosophy, Sociology and Psychology
1998 - 2000: Yerevan State University, Faculty of International Relations, MA Political Science
2000 - 2003: Yerevan State University, Faculty of International Relations, PhD student

Academic degree
Dissertation title: The Problem of Political Dialogue in the Context of Contemporary Social and Political Transformations, 2016

PhD - Political negotiations in the political life of society (example of RA), 2003 (Political Science)
2007: Associate Professor

Professional experience
2003 - till now: Lecturer at YSU

Academic courses
Politology, Political Negotiations, Transformation of Conflicts

Scale of professional interests
Political Conflicts and Negotiations

Participation in grant projects
2007: “Political Dialogue and Democratic Tolerance”, head of Proect
2006: “The role of Public Diplomacy in the process of regulation South Caucasus conflicts”
2003: Yerevan, Coordinator of the International Summer School “The transformation of conflicts and peace building in the South Caucasus”

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
“Armenian Conflict and Peace Research Association”, NGO, president

Khachik S. Galstyan

Associate Professor | Faculty of International Relations - Chair of Theory and History of Political Science
 
 

Book

Գալստյան Խաչիկ

Բանակցային տեխնոլոգիաներ | Ուս. ձեռնարկ: Ոսկան Երևանցի: 2016թ․, 192 էջ |

Ենգոյան Ա., Գալստյան Խ., Ղազարյան Ծ.

Հակամարտությունների փոխակերպում | Ոսկան Երևանցի: 2016թ․, 132 էջ

Խաչիկ Սամվելի Գալստյան

Քաղաքական բանակցություններ. տեսություն եվ պրակտիկա | Երեւան, «Վան Արյան», 2007թ.
 

Article

Khachik Galstyan

Իշխանության երկխոսութային հարացույցը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 45-56 |

Khachik Galstyan

Երկխոսության հիմնախնդիրն անտիկ դարաշրջանի քաղաքական մտքի համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 58-63 |

Хaчик Галстян

Кризисная дипломатия и Карабахский конфликт | Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, 1, էջ 52-56 |

Khachik Galstyan

Քաղաքական երկխոսության ինստիտուցիոնալացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 3 (21), էջ 57-67 |

Խաչիկ Գալստյան

Խաղաղություն և համագործակցություն. տարածաշրջանային զարգացման նոր փիլիսոփայությունը | Իրան-Հայաստան-Վրաստան. Խաղաղ հարևանության և զարգացման տեսլականներ: 2016, 11-13 էջ |
1   2   3   4   5   6   7  |  See all
 

Thesis

Х. С. Галстян

Перспективы урегулирования этнополитических конфликтов в рамках Евразийского интеграционного проекта | VII Всероссийский конгресс политологов, 2015-11-19, 150-152 стр. |