Laura T. Petrossiantz
Biography
Education
2007 - 2013: Department of Law, Yerevan State University
2013 - present: PhD student, Civil Law and Civil Procedure, Department of Law, Yerevan State University
Specialization - 00.02 – “Public Law”
Main field of research - Environmental Law, European Environmental Law, Land Law
PhD Thesis – “Legal Regulation of Mining and Environmental Security Issues in the Republic of Armenia”

Professional experience
2012 - present: Environmental Law Resource Centre of Law Department, Yerevan State University, Junior Researcher
2012 - present: Environmental Public Advocacy Center NGO, Yerevan, Armenia, Legal Expert
2015 - 2017: “LEGAL ASPECTS OF ENVIRONMENTAL INFORMATION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF LEGISLATIVE REGULATION IN RA”, Legal Expert
2014 - 2016: NGO Capacity building for effective participation in environmental
decision-making through elaboration of relevant policy tools and awareness raising (EU UNDP/GEF), Legal Expert

Membership
2012 - present: Armenian Bar Association

Fields of Scientific Research
• Environmental Law
• European Environmental Law
• Land Law

Languages
Armenian, English, German, Russian

(+374 60) 71-02-37 (inner line 12-37)

Laura T. Petrossiantz

Junior Researcher | Faculty of Law - Environmental Law Resource Center
 
 

Book

Աիդա Իսկոյան, Հեղինե Հախվերդյան, Օլիմպիա Գեղամյան, Լաուրա Պետրոսյանց

Շրջակա միջավայրին վերաբերող իրավական ակտերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության ուղեցույց | Գիտագործնական մեկնաբանություններ: Ա.Բ. Իսկոյանի խմբագրությամբ, «Լուսաբաց» հրատ., Եր., 2015, 226 էջ

Աիդա Իսկոյան, Հեղինե Հախվերդյան, Գոռ Մովսիսյան, Laura T. Petrossiantz

Risk-Based Environmental Control and Locus Standi Jurisprudence | IUCNAEL EJournal, Issue 4: 2013, էջեր 43-49
 

Article

Heghine Hakhverdyan, Aida Iskoyan, Laura Petrossiantz

Environmental protection in the context of the new constitution of the Republic of Armenia | IUCN Academy of Environmental Law eJournal. 2016, 7, p. 141-145

Աիդա Իսկոյան, Հեղինե Հախվերդյան, Լաուրա Պետրոսյանց

New EIA and SEA Legislation: Does It Bring Effective Solutions? | Report, IUCNAEL EJournal, Issue 5: 2015, p. 111-115

Լաուրա Պետրոսյանց

Ընդերքօգտագործման ոլորտի թույլտվության համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014թ. Նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ.. 2015, էջեր. 387-392

Լաուրա Պետրոսյանց

Կտակի տեսակները և գաղտնիությունը | Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2013, էջեր 111-118

Լաուրա Պետրոսյանց

Հետկանչելի և անհետկանչելի օֆերտա | Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի պայմանագրերի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիային նվիրված գիտաժողովի նյութերի հավաքածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջեր 35-47