Lusine A. Haytyan
Biography
Education
1991 - 1996 - student, Faculty of International Relations, YSU, Excellence diploma
1994 - 1997 - student, Faculty of Romance-Germanic Philology, YSU, Excellence diploma
2001 - Researcher. YSU
2005 - Instructors’ qualification course, YSU
2009 - Instructors’ qualification course, YSU

Professional experience
1997 - Instructor, Faculty of Romance-Germanic Philology, English department N 2, YSU

Academic courses
2006 - Conference devoted to the 15-th anniversary of Romance-Germanic Philology Faculty
2008 - Certificate of Teachers’ Pedagogical and Psychological Training, YSU
2011 - Master class/teacher training sessions entitled as “New ELT Courses and Teaching Methodology in Armenia”

Languages
Russian and English (fluent), Spanish (with dictionary)

Lusine A. Haytyan

Lecturer | Faculty of European Languages and Communication - Second Department of English Language
 
 

Book

Ն.Հ. Մելքոնյան , Մ.Մ. Հայրապետյան, Հ.Ալ. Շարուրյան , Ա.Ե. Հաջի-Հակոբյան , Լ.Ա. Հայթյան

Անգլիական և ամերիկյան գրողները Ձեզ համար | Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2001, 166 էջ |
 

Article

Լուսինե Հայթյան

Ժամանակի մշակութային միջավայրը և անձնական աշխարհը Լիլիան Հելլմանի «Անավարտ կինը» հուշագրության մեջ | Կանթեղ, 2018, 1(74), էջ 35-44 |

Հայթյան Լուսինե

Լիլիան Հելլմանի դրամաների սոցիալ-բարոյական ուղղվածությունը | Կանթեղ, 2018, 1(74), էջ 29-34 |

Լ. Ա. Հայթյան

Ալիս Մոնրոյի հոգեբանական պատումը (նարատիվը) կանադական գրականության համատեքստում | ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, 4, էջ 364-367 |

Լուսինե Հայթյան

Ամերիկյան դրամայի գենեզիսը և էվոլյուցիան | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1 (22), 245-254 էջ, Հայաստան |

Լ. Ա. Հայթյան

Ընթերցման միջոցով տեքստը ըմբռնելու ռազմավարությունների մասին | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2 (19), 151-157 էջ |
1   2  |  See all
 

Thesis

Հայթյան Լուսինե

Տեքստի ընթերցանությունը՝ որպես ուսուցման գործընթացի փուլ | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, 42-43 էջ, Հայաստան