Marianna S. Yepremyan
Biography
Education (beginning with IHE)
2008-2010 -Yerevan State University; The Romance and Germanic faculty (Master Course)
2004-2008 - Yerevan State University; The Romance and Germanic faculty (Bachelor’s Degree)

Professional experience
2010 - Yerevan State University; The Romance and Germanic faculty; The department of romance philology, professor of Spanish language

Languages
Armenian, Russian, Spanish, English (fluent)

Marianna S. Yepremyan

Lecturer | Faculty of European Languages and Communication - Chair of Romance Philology
 
 

Article

Մարիաննա Եփրեմյան

Փոխաբերական մակդիրի որոշ առանձնահատկությունների շուրջ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1 (24), էջ 63-74 |

Mariana Yepremian

Analisis semantico-comparativo de los refranes y proverbios que denotan el concepto gato en español y armenio | Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 482-490 էջ, Հայաստան |

Mariana Epremian

Las pecularidades del aprendizaje por medio de semipresencialidad | Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2 (60-61), 258-264 էջ |

Մարիաննա Եփրեմյան, Հասմիկ Բաղդասարյան

Իսպաներենում սպորտի լեզվի որոշ առանձնահատկությունների շուրջ | Ռոմանական բանասիրության հանդես N10, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 165 - 171