Marine M. Sahakyan
Biography
Education
1994 - 1998: Yerevan State University, Department of Philosophy, Sociology and Psychology, Postgraduate Student
1989 - 1994: Yerevan State University, Department of Applied Mathematics

Academic degree
2008 PhD in Psychological Science, Council of Armenian State Pedagogical University

Professional experience
2009 - present: Yerevan State University, Chair of General Psychology, Assistant Lecturer
1996 - 2009: Yerevan State University, Faculty of Philosophy and Psychology, Chair of Psychology, Assistant Lecturer

Academic courses
Cognitive Processes Psychology, Emotional Sphere Psychology, General Psychology, Management Psychology

Scale of professional interests
Business Psychology, Management Psychology, Engineering Psychology, Social Psychology, Practical Psychology

Languages
Armenian, Russian, English

Marine M. Sahakyan

Associate Professor | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of General Psychology
 
 

Book

Մարինե Սահակյան

Լիդերության մոդելի հոգեբանական հիմքերը (արդյունավետ գործող ղեկավարի օրինակով) | Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2017թ․, 306 էջ

Մարինե Սահակյան

Կառավարման հոգեբանության մի քանի հարցեր | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 140 էջ |
 

Article

Մարինե Սահակյան

Գարեգին Նժդեհը որպես լիդեր | «Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», № 3-4, 2006, էջ 110-119

Մարինե Սահակյան

Հայ վաճառականության հոգեբանական առանձնահատկությունները | «Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», № 2-3, 2005, էջ 29-42

Մ. Սահակյան

Մանկավարժի հաղորդակցման ընդունակության հոգեբանական արժեքավորումը | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար, 1-2, 2005, էջ 82-86

Սեյրան Ամիրյան , Մարինե Սահակյան

Հոգեբանական մտորումներ եղեռնի մասին | «Ցեղասպանություններ, Հոգեբանական, սոցիալական, ազգագրական և հոգևոր իմաստավորումը», Գիտաժողով II, Երևան, 2005, էջ 8-9

Մարինե Սահակյան

Արդյունավետ լիդերության տրամաբանական մակարդակների մոդելավորումը ՆԼԾ-ի միջոցով | «Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 95-105
1   2   3   4   5  |  See all
 

Thesis

Марине Саакян

Особенности эксплицита и имплицита спортивного тренера | Образование и спорт в эпоху могущества и счастья. 2017, стр. 182