Marut Y. Vardazaryan
Biography
Education
1979 - 1984: YSU, Department of History
1984 - 1987: post-graduate studentship

Academic degree
1989: candidate thesis
24.06.1989: decision of the academic council of the Institute of History of ACP

Professional experience
1984: teacher in Toumanyan region
1987 - 1993: lecturer in the chair of History of Soviiet Union of YSU
Since 2000: Lecturer in the chair of International relations and diplomacy of YSU
Since 2008: Deputy dean of the faculty of International relations
Since September 2013: Head of the Chair of International Relations and Diplomacy

Academic courses
Geopolitics, Political and economic map of the world, the Great Powers in the World

Scale of professional interests
Main issues of security of South Caucasus and external policy of RA

Languages
Russian, French

Professional membership
Member of faculty methodical council

Marut Y. Vardazaryan

Associate Professor | Faculty of International Relations - Chair of International Relations and Diplomacy
 
 

Article

Marut Vardazaryan

ՌԴ քաղաքակրթական նույնականացման հիմնախնդիրն արտաքին քաղաքականությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 15-35 |

Marut Vardazaryan

ՌԴ արտաքին քաղաքականության ոչ նյութական ռեսուրսների իրացման հեռանկարները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-16 |

Վարդազարյան Մ. Ե.

ՌԴ քաղաքականության զարգացման միտումները ԱՊՀ տարածքում և ՌԴ-ՀՀ հարաբերությունները 2000-ականների կեսերին | «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, մաս 1, Երևան, 2014, էջ 124-133 |

Վարդազարյան Մ. Ե.

Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև հարաբերությունների ձևավորման առանձնահատկությունները և դինամիկան 1991-2000թթ. | Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Լրատու, Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու: «Լիմուշ» հրատարակրություն, Երևան 2014, էջ 172-187 |

Մարութ Վարդազարյան

Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի Հանրապետության փոխհարաբերությունների զարգացման դինամիկան 2013թ. | «21-րդ ԴԱՐ», «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, թիվ 3 (55), 2014թ., էջ 68-89 |
1   2   3   4   5  |  See all