Roza A. Abajyan

Roza A. Abajyan

Candidate of Law, Assistant | Faculty of Law - Chair of History and Theory of State and Law
 
 

Article

Ռոզա Աբաջյան

Անիջական ժողովրդաիշխանության հիմնահարցը խորհրդային Հայաստանի սահմանադրական զարգացման երկրորդ փուլում. ՀԽՍՀ 1937 թ. Սահմանադրությունը | ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2(2)2019; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2020, էջ 42-51

Ռոզա Աբաջյան

Սոցիալիստական դեմոկրատիայի հայեցակարգը և անմիջական ժողովրդաիշխանության ձևերի հիմնահարցը խորհրդային առաջին սերնդի սահմանադրություններում | ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու,2(2)2018; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2019, էջ 42-51:

Ռոզա Աբաջյան

Ժողովրդաիշխանության սկզբունքը. իրականացման անմիջական ձևերի սահմանադրական ամրագրման համեմատական վերլուծություն | Օրինականություն, ՀՀ դատախազության գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդես, Երևան, № 114/2019, էջ 49-55

Ռոզա Աբաջյան

Ժողովրդաիշխանության ու իշխանության իրականացման ձևերի համաշխարհային միտումները նոր դարաշրջանում և հայ քաղաքական-իրավական միտքը | ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 1(1)2018; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, էջ 42-53

Ռոզա Աբաջյան

Ժողովրդաիշխանության ազատական հայեցակարգի սահմանադրական ամրագրումը 1995 թ. | Պետություն և իրավունք, Երևան, 2018, թիվ 3-4(81-82), էջ 99-103
1   2  |  See all