Ruzanna A. Petrosyan
Biography
Education
2011 - 2013: Yerevan State University; The Romance and Germanic faculty (Master Course)
2007 - 2011: Yerevan State University; The Romance and Germanic faculty (Bachelor’s Degree)

Professional experience
2015 - to present: YSU, Diplomatic Service and Communication Department, Lecturer
2016 - to present: YSU, Foreign Literature Department, Lecturer

Academic degree
2016: PHD of Philological Sciences
Candidate Theme: The philosophical prose of Unamuno
2019: Associate Professor at the Department of Diplomatic Service and Communication of Yerevan State University

Academic courses
Principles of Diplomatic Intercourse (Spanish)
Diplomatic Correspondence (Spanish)
Diplomatic Etiquette (Spanish)
Art of Diplomatic Speech (Spanish)

Scale of professional interests
Professional Translation
Written and Oral Translation
Spanish and Latin American Literature

Languages
Spanish, Russian, English (fluent)

International diploms
Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Nivel intermedio) Dado en Madrid, a 12 de agosto de 2008, No de inscripción: 08050405101010015
Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Nivel C1) Dado en Madrid, a 15 de febrero de 2012 No de inscripción: 11110505101010003

>r.petrosyan@ysu.am

Ruzanna A. Petrosyan

Associate Professor | Faculty of International Relations - Department of Diplomatic Service and Communication
 
 

Book

Ռուզաննա Պետրոսյան

«Վաղը մարտի դաշտում հիշիր ինձ» Խավիեր Մարիաս | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2022, 428 էջ |

Ռուզաննա Պետրոսյան

«Պասկուալ Դուարտեի ընտանիքը» Կամիլո Խոսե Սելա | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2022, 208 էջ |

Ռուզաննա Պետրոսյան

«Երկու մենություն» Գաբրիել Գարսիա Մարկես, Մարիո Վարգաս Լյոսա | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2022, 208 էջ |

Ռուզաննա Պետրոսյան

«Աբել Սանչես» Միգել դե Ունամունո | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2022, 244 էջ |

Ռուզաննա Պետրոսյան

«Հինգ ժամ Մարիոյի հետ» Միգել Դելիբես | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2022, 292 էջ |
1   2   3   4   5  |  See all
 

Article

Ռուզաննա Պետրոսյան

Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի «Հուշագրություն իմ տխուր պոռնիկների մասին» վիպակի կառուցման սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում-2018, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 188-196 |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Էռնեստո Սաբատոյի «Թունելը» վեպի առանձնահատկությունները լատինամերիկյան էքզիստենցիալիզմի համատեքստում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում-2015, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 197-205 |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Արվեստի և գրականության խնդիրներն ըստ Միգել դե Ունամունոյի | Գրականագիտական հանդես, Երևան, ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտ, 2016, էջ 238-248 |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Քրիստոնեության հոգեվարքը և խրատական երեք նովել | Նախաբանը և թարգմանությունը Ռ. Պետրոսյանի, «ԳԱՄ», Երևան, Անտարես, 2016, էջ 5-12 |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Այնքան սպիտակ սիրտը | Վերջաբանը և թարգմանությունը` Ռ. Պետրոսյանի, ‹‹ԳԱՄ››, Երևան, Անտարես, 2016, էջ 374-381 |
1   2   3  |  See all