Ruzanna A. Petrosyan
Biography
Education
2011 - 2013: Yerevan State University; The Romance and Germanic faculty (Master Course)
2007 - 2011: Yerevan State University; The Romance and Germanic faculty (Bachelor’s Degree)

Professional experience
2015 - to present: YSU, Diplomatic Service and Communication Department, Lecturer
2016 - to present: YSU, Foreign Literature Department, Lecturer

Academic degree
2016: PHD of Philological Sciences
Candidate Theme: The philosophical prose of Unamuno
2019: Associate Professor at the Department of Diplomatic Service and Communication of Yerevan State University

Academic courses
Principles of Diplomatic Intercourse (Spanish)
Diplomatic Correspondence (Spanish)
Diplomatic Etiquette (Spanish)
Art of Diplomatic Speech (Spanish)

Scale of professional interests
Professional Translation
Written and Oral Translation
Spanish and Latin American Literature

Languages
Spanish, Russian, English (fluent)

International diploms
Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Nivel intermedio) Dado en Madrid, a 12 de agosto de 2008, No de inscripción: 08050405101010015
Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Nivel C1) Dado en Madrid, a 15 de febrero de 2012 No de inscripción: 11110505101010003

>r.petrosyan@ysu.am

Ruzanna A. Petrosyan

Associate Professor | Faculty of International Relations - Department of Diplomatic Service and Communication
 
 

Book

Ռուզաննա Պետրոսյան

«Վաղը մարտի դաշտում հիշիր ինձ» Խավիեր Մարիաս | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2022, 428 էջ |

Ռուզաննա Պետրոսյան

«Պասկուալ Դուարտեի ընտանիքը» Կամիլո Խոսե Սելա | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2022, 208 էջ |

Ռուզաննա Պետրոսյան

«Երկու մենություն» Գաբրիել Գարսիա Մարկես, Մարիո Վարգաս Լյոսա | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2022, 208 էջ |

Ռուզաննա Պետրոսյան

«Աբել Սանչես» Միգել դե Ունամունո | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2022, 244 էջ |

Ռուզաննա Պետրոսյան

«Հինգ ժամ Մարիոյի հետ» Միգել Դելիբես | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2022, 292 էջ |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի ստեղծագործությունը | Եր., Հեղ. հրատ., 2021, 165 էջ |

Ռուզաննա Պետրոսյան

«Քամու ստվերը» Կառլոս Ռուիս Սաֆոն | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2021, 676 էջ |

Ռուզաննա Պետրոսյան

«Փեթակը» Կամիլո Խոսե Սելա | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2021, 264 էջ |

Ռուզաննա Պետրոսյան

«Անկյալ հրեշտակը» Խավիեր Սիեռա | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2021, 576 էջ |

Ռուզաննա Պետրոսյան

«Սերը խոլերայի ժամանակ» Գաբրիել Գարսիա Մարկես | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2021, 556 էջ |

Ռուզաննա Պետրոսյան

«Սոսկալի ժամանակներ» Մարիո Վարգաս Լյոսա | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2021, 336 էջ |

Ռուզաննա Պետրոսյան

«Սիրահարություններ» Խավիեր Մարիաս | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2020, 420 էջ |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Protocolo diplomático y etiqueta | Հեղինակային հրատ.: 2019 թ., 230 էջ, Երևան |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Correspondencia diplomática | Հեղինակային հրատ.: 2019 թ., 170 էջ, Երևան |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Visitas y conversaciones diplomáticas | Հեղինակային հրատ.: 2019 թ., 150 էջ, Երևան |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Քաղաքագիտական և դիվանագիտական տերմինների իսպաներեն-հայերեն բառարան | Հեղինակային հրատ.: 2018 թ., 560 էջ, Երևան |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Ունամունոյի փիլիսոփայական արձակը | Հեղինակային հրատ.: 2018 թ., 128 էջ, Երևան |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի դրամատուրգիան | Հեղինակային հրատ.: 2018 թ., 54 էջ, Երևան |

Ռուզաննա Պետրոսյան

«Այնքան սպիտակ սիրտը». Խավիեր Մարիաս | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2016, 381 էջ |

Ռուզաննա Պետրոսյան

«Քրիստոնեության հոգեվարքը» և «Խրատական երեք նովել և մեկ նախաբան» Միգել դե Ունամունո | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2016, 301 էջ |

Ռուզաննա Պետրոսյան

«Թունելը» Էռնեստո Սաբատո | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2014, 234 էջ |

Ռուզաննա Պետրոսյան

«Մառախուղը» Միգել դե Ունամունո | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2013, 238 էջ |
 

Article

Ռուզաննա Պետրոսյան

Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի «Հուշագրություն իմ տխուր պոռնիկների մասին» վիպակի կառուցման սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում-2018, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 188-196 |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Էռնեստո Սաբատոյի «Թունելը» վեպի առանձնահատկությունները լատինամերիկյան էքզիստենցիալիզմի համատեքստում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում-2015, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 197-205 |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Արվեստի և գրականության խնդիրներն ըստ Միգել դե Ունամունոյի | Գրականագիտական հանդես, Երևան, ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտ, 2016, էջ 238-248 |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Քրիստոնեության հոգեվարքը և խրատական երեք նովել | Նախաբանը և թարգմանությունը Ռ. Պետրոսյանի, «ԳԱՄ», Երևան, Անտարես, 2016, էջ 5-12 |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Այնքան սպիտակ սիրտը | Վերջաբանը և թարգմանությունը` Ռ. Պետրոսյանի, ‹‹ԳԱՄ››, Երևան, Անտարես, 2016, էջ 374-381 |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Ազգային պատմության փիլիսոփայության հիմքերի որոնումները «Խաղաղություն պատերազմում» վեպում | Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան, «8-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու», Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2016, էջ 61-64 |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Կյանքի և ճակատագրի ողբերգականությունը Միգել դե Ունամունոյի ‹‹Մառախուղը›› նիվոլայում | Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրներ, Երևան, Լինգվա, ԵՊԼՀ, 2016, էջ 302-308 |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Միգել դե Ունամունոյի փիլիսոփայական և գեղագիտական կոնցեպցիաները | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում-2015, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 209-231 |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Փիլիսոփայական վեպի կառուցման սկզբունքներն ու առանձնահատկություններն ըստ Միգել դե Ունամունոյի | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում-2015, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 209-216 |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի պիեսների սյուժետային և գաղափարական առանձնահատկությունները | Գրականագիտական հանդես, Երևան, ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտ, 2013, էջ 244-251 |

Ռուզաննա Պետրոսյան

Բեկկերը և ռոմանտիզմը | Համատեքստ-2013, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013, էջ 222-225 |