Samvel S. Mkrtchyan
Biography
Education
1978 - 1983 YSU, Faculty of History, Ethnography department
1986 - 1990 Institute of Archeology and Ethnography of History of Academy of Sciences of Armenia, PhD

Scientific degree
1997, PhD in History

Work experience
1983 - 1987 Armenian Ethnography State Museum, department head
1999 - 2005 Institute of Archeology and Ethnography of History of Academy of Sciences of Armenia, Ethno-sociology department, senior researcher
From 2006 - YSU, Faculty of Theology, ,,History of Armenian Church and Ecclesiology” department, lecturer

Courses taught
Ethnography and its theoretical problems, Armenian ritual culture, Armenian Church History

Scientific interests
Armenian ethnography, General ethnography, Armenian Church History, Armenian ritual system, Religious behavior of population, Family relations, Cultural tourism, Ethno-sociological and cultural other problems

Grants
1990 - RA, Meghri, Agarak ethno-sociological research, researcher
1999 - Institute of Archeology and Ethnography of History of Academy of Sciences of Armenia and Russia, research project, researcher
1999 - 2000 head of the project on teaching of Public organizations
2000 - "TASIS’’ sociological research project
2000 - 2001 "Vostan” public organization, researcher
2001 - 2002 (USAID) program, sociologist
2002 - "Hayastan All-Armenian Fund’’ project, head "OKSFAM’’ Public organization researcher
2002 - 2003 "World Teaching’’ and "Family and New World” public organizations, researcher
2003 - Eurasia fund, researcher
2005 - sociological researches in Universities, head of the group
2006 - UNESCO, internet site with ethnographical theme, creator

Languages
Armenian, Russian, French

(+374 10) 56-24-79

Samvel S. Mkrtchyan

Head of Chair | Faculty of Theology - Chair of History and Theory of Religion
 
 

Book

Ս. Ս. Մկրտչյան

Հայոց տոնածիսական մշակույթ | Մենագրություն: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան, Երևան

Ս. Ս. Մկրտչյան

Տոներ: Հայկական ժողովրդական ծեսեր, սոգվոգրույթգներ, հավատգալիքներ (ավանդույթ և արդիականություն) | Մենագրություն, «Գասպրինտ» տպ., Երևան, 2010, 192 էջ

Ե.Լ. Երզնկյան, Ս.Ս. Մկրտչյան , Ժ.Ն. Չիրքինյան , Գ.Վ. Պետրոսյան, Բ.Կ. Սարուխանյան

A Book in Reading Comprehesion 2 | Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996
 

Article

Samvel S. Mkrtchyan

Հայոց տոնածիսական մշակույթը ընտանեկան ավանդույթների համատեքստում | Հայ ընտանիքն արդի մատահրավերների համատեքստում միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2019, 13, էջ 104-118

Մկրտչյան Ս. Ս.

Միհրան Գալստյան, Ռուբեն Օհանջանյան, Թամար Զաքարյան, Գայանե Հակոբյան. Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2019, 1(655), էջ 361-366 |

Սամվել Մկրտչյան

Նորույթ հանգուցյալների հիշատակման օրերի համատեքստում | Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու: 2019, Ա, էջ 101-107 |

Սամվել Մկրտչյան

Հայոց առաջին հանրապետության տոնական համակարգը որպես պատմամշակութային կարևոր սկզբնաղբյուր | ԱրՊՀ Հայագիտական ուսումնասիրություններ, 2018, 8, էջ 69-81

Սամվել Մկրտչյան

Հայոց տոնական համակարգը ղարաբաղյան շարժման և պատմական հիշողության համատեքստում | ԱրՊՀ գիտական ընթերցումներ, 2018, 1, էջ 495-500
1   2   3   4   5   6   7  |  See all