Sedrak V. Astvatsaturov
Biography
Education (beginning with IHE)
1999 - Oslo University, International Summer School, C-154 Peace Research
1999 - Uppsala University, Department of Peace and Conflict Research, Advanced International “Conflict Resolution” Program
1994 - 1995 George Mason University, Institute for Conflict Analysis and Resolution
1987 - Belorussian State University, School of Professional Development. Section of Sociology
1982 - 1985 Post-graduate student, Chair of Political Economy ,Yerevan State University,
1975 - 1980 Yerevan State Institute of National Economy, Faculty of Economic Cybernetics

Academic degree
2002 - “Social Policy of Society in Transformation: Problems of Goals and Means”, Diploma of Candidate of Sociological Sciences , Yerevan State University

Professional experience
2005 - 2011 Associate Professor, Chair of Sociology, Yerevan State University, Faculty of Sociology
2002 - 2004 Assistant Professor, Chair of Applied Sociology,Yerevan State University
1991 - 2002 Senior Lecturer, Chair of Applied Sociology, Yerevan State University
1986 - 1991 Lecturer, Chair of Political Economy, Yerevan State University

Scale of professional interests and Academic Courses
Social Policy, Economic Sociology, Sociology of Conflict, Conflict Analysis and Resolution, Social Risk Analysis and Management

Languages
Armenian, Russian and English( fluent),

Professional membership (NGO, professional council, editorial staff of scientific journal, funds etc.)
2006 - 2008 Member, Methodical Counsil of Yerevan State University
2002 - 2009 Member,scientific-methodical counsil of National Institute of Labour and Social Researches of Ministry of Labour and Social Issues, Yerevan, Republic of Armenia
1998 - 2008 Senior Researcher, Center for Regional Integration and Conflict Resolution, Yerenan,Republic of Armenia
1998 - 2000 Expert Committee member , Open Society Institute’s Assistance Foundation, Yerevan, Republic of Armenia

Sedrak V. Astvatsaturov

Associate Professor | Faculty of Sociology - Chair of Applied Sociology
 
 

Book

Harutyun Marzpanyan, Sedrak Astvatsaturov, Ruben Markosyan

The Interrelation between Migration and Human Capital Reproduction in Armenia | Yerevan: YSU Press, 2015, 112 p. |
 

Article

С. В. Аствацатуров, П. А. Енгоян

Концепция «Нового Шелкового пути» во внешнеполитической стратегии «Умной силы» Китая | Организационно-экономические и социальные проблемы и перспективы развития транспортной отрасли, Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию факультета экономики и управления Уральского государственного университета путей сообщения (26.01.2018, Екатеринбург). 2018, стр. 367-377 |

Ս. Վ. Աստվածատուրով

Հայերեն Հրատարակության առաջաբան | Յոհան Գալթունգ. Հաղթահարել և փոխակերպել, 2017, էջ 9-11 |

Аствацатуров С. В.

О типе модели соцальной полотики в трансформирующемся армянском обществе (концептуально-социологический анализ) | В мире научных открытий, 2015, N 7.9 (67), 3373-3384 стр. |

Аствацатуров С.В.

Гендерные риски сферы занятности в Армении | «Наука в современном обществе» Сборник статей, V Международной научной конференции г. Ставрополь, 2014 |

Sedrak Astvatsaturov, Harutyun Marzpanyan

Արտագաղթի, մարդկային կապիտալի վերարտադրության և գենդերային ռիսկերի փոխկապվածությունը Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 143.5, 2014թ. (№ 2), էջ 3-12 |
1   2   3   4  |  See all
 

Thesis

Аствацатуров С. В.

О методологических аспектах исследования гражданских инициатив в современной Армении | Тенденции и инновации современной науки Материалы XXII Международной научно-практической конференции 25 апреля 2018 г. Краснодар. 2018, стр. 22 |

Аствацатуров С. В.

Гражданская инициатива "Против повышения цен на электроэнргию" в фокусе социологического анализа | Тенденции и инновации современной науки Материалы XXII Международной научно-практической конференции 25 апреля 2018 г. Краснодар. 2018, стр. 21 |

Аствацатуров С. В.

Социальный капитал в контексте миграционный рисков в современоой Армении | Тенденции и инновации современной науки Материалы XXI Международной научно-практической конференции 27 февраля 2018 г. Краснодар. 2018, стр. 25 |

Аствацатуров С. В.

О специфике гражданских инициатив в современной Армении | Тенденции и инновации современной науки Материалы XXI Международной научно-практической конференции 27 февраля 2018 г. Краснодар. 2018, стр. 24 |

Аствацатуров С. В.

Социальное партнерство в Армении в контексте управления социальными рисками | Тенденции и инновации современной науки Материалы XX Международной научно-практической конференции 26 октября 2017 г. Краснодар. с. 17 |
1   2  |  See all