Shushanik L. Ghukasyan

Shushanik L. Ghukasyan

Candidate of Law, Assistant | Faculty of Law - Chair of Civil Law
 
 

Article

Շուշանիկ Ղուկասյան

Էլեկտրոնային գործիքների ներդրումը` հանրագրի ինստիտուտի խթանման համատեքստում | Օրինականություն, Հայաստան, N 115, 36-40 էջ, 2020

Շուշանիկ Ղուկասյան

«Հանրագիր ներկայացնելու իրավունքի իրացման որոշ հիմնախնդիրների շուրջ» | Արդարադատություն, Հայաստան, N 3 (49), 6-14 էջ, 2019

Շուշանիկ Ղուկասյան

«Տեղեկատվական անվտանգության և կիբեռանվտանգության որոշ հարցերի շուրջ» | Օրինականություն, Հայաստան, N 113, 5-9 էջ, 2019

Շուշանիկ Ղուկասյան

ՀՀ-ում խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների գործունեության որոշ հարցերի շուրջ | Արդարադատություն, Հայաստան, N 1 (47), 6-13 էջ, 2019

Shushanik L. Ghukasyan

Պատասխանատվությունից ազատվելու հիմքերը ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների թերությունների հետևանքով վնաս պատճառելու դեպքում | Օրինականություն, Հայաստան, N 104, 38-43 էջ, 2018
1   2  |  See all