Suren S. Nersesyan
Biography
Education (beginning with IHE)
1997 - 2001: Yerevan State University, Faculty of Geology (bachelor degree)
2001 - 2003: Yerevan State University, Faculty of Geology, Magistracy program «Prospecting and Exploration of Mineral Deposits»
2003 - 2006: Post graduation in State, Geological-exploration University RF, department of Minerals deposits searches and Exploration

Academic degree
2006: Ph.D on Geology, “The Geological Peculiarities of the Technogenic Mineral Formations of the Tails of the Enrichment of the Factory of Gold Mining and the Agro and Geo technology of their Rational Recycling”

Professional Experience
2006 – 2013: YSU, Chair of Prospecting and Exploration of Mineral Deposits.
Since 2013 to present: Associate Professor
2008 - 2009: Geologist of «Golden Ore» company
2012 - 2014: YSU, Expert in the « Sustainable Development" center

Academic courses
Estimation of Reserves of Mineral Deposits.
Exploratory Analysis of the Density of the Network
Evaluation of Investment Projects
Ecological Problems of Subsoil Use
Technogenic Mineral Resources
The Subsoil Exploitation and Ore Processing Technologies
Ore Deposits Geo-Economic Evaluation

Language
Armenian, Russian, English

Suren2001@ysu.am

Suren S. Nersesyan

Associate Professor | Faculty of Geography and Geology - Chair of Regional Geology and Minerals Survey
 
 

Book

Ս. Ս. Ներսեսյան

Բնապահպանական հարցերն ընդերքօգտագործման ոլորտում | Մեթոդական ձեռնարկ: Երևան: ԵՊՀ Հրատ., 2013, 48 էջ
 

Article

Ներսեսյան Սուրեն

ՀՀ Լոռու մարզի հանքարդյունաբերությունը և նրա դերը վերջինիս տնտեսության մեջ | Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր: 2017, Պռակ Բ, էջ 70-75 |

Ս. Ս. Ներսեսյան

Հանքավանի մոլիբդենի հանքավայրի շահագործման տնտեսական նշանակությունը և բնապահպանական խնդիրները | Կիրառական երկրաբանության և աշխարհագրության արդի հիմնահարցերը, պրոֆ.Պ.Ս. Բոշնաղյանի ծն.90-ամ.նվ. գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 209-214

Ս. Ս. Ներսեսյան

Թուխմանուկի ոսկու հանքավայրի երակային մարմինների հետախուզական ցանցի վերլուծությունը | Հանրապետական երիտասարդական գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի հիմնադրման 40-ամյակին: Վանաձոր: «ՍԻՄ տպագրություն», 2009, էջ 127-132

Ս. Ս. Ներսեսյան

Հանքավանի մոլիբդենի հանքավայրի ոսկեբերությունը | Միջազգայինգիտա ժողովի նյութեր` նվիրված ԱրՊՀ հիմն. 40 ամ.:Ստեփանակերտ: «Դիզակ պլյուս», 2009, 2-րդ մաս,էջ 17- 19

Սուրեն Սահակի Ներսեսյան

Միջազգային գիտաժողովի նյութեր` նվիրված Արցախի պետ.համալսարանի հիմնադրման 40 ամյակին | Պրակ 2, Ստեփանակերտ, 2009, 17-19 էջ
1   2  |  See all
 

Thesis

Нерсесян С.С.

Результаты моделирования формирования техногенного месторождения золота по программе «Geosoft» | Тезисы доклада на VII международной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 50-летию Якутского государственного университета им. М.К. Амосова. Нерюнгри, 2006, с. 23-30