Vahram P. Vardanyan
Biography
Education
1976 - 1981 Yerevan State University, Faculty of Geology, Geophysics (first class degree)

Academic degree
1997 - candidate of Technical Sciences
2005 - Doctor of Technical Sciences
2009 - Professor

Work experience
1982 - 1986 Yerevan State University, department of Geophysics, engineer, senior engineer, junior researcher, senior researcher
1986 - 1988 Military service in Soviet forces аs army officer
Since 1988 - Yerevan State University, faculty of Geography and Geology, senior laboratory assistant, assistant, Associate Professor, Professor, Deputy Dean

Reading courses
“Engineering geophysics”, “Electrometry”, “Basics of structural geophysics”, “Basics of Electrometry”, “Special methods of drillhole survey”, “Engineering electrometry”

Field of scientific interests
Structural geology, engineering, hydro-geological mineral, nature conservation and archeological researches by use of geophysical methods

Language Skills
Armenian, Russian (excellent), English (fair)

Participation to International conferences and seminars
Amount of conferences - 15, RA, RF, Austria, Brazil, Italy, Bulgaria, People's Republic of China, Syria, the Democratic People's Republic of Korea

Public work
2009 - President of inventory committee of the faculty of Geography and Geology
2007 - Member of YSU inventory committee

Special prepareness
2005 - Participation to courses of raising the level of lecturer's skill organized in YSU, Certificate of professional qualification
2007 - Participation to courses of raising the level of Deputy Dean 's skill organized in YSU, Certificate of professional qualification
2009 - Participation to courses of “Skills of computer use”organized in YSU, Certificate of professional qualification
2010 - Participation to courses of raising the level of lecturer's skill organized in YSU, Certificate of professional qualification

Phone: 060 710 442, (inner line: 34-42)

Vahram P. Vardanyan

Deputy Dean | Faculty of Geography and Geology - Chair of Geophysics
 
 

Book

Գրիգորյան Մ.Ա., Սարդարյան Ա.Ս., Մարկոսյան Գ.Վ., Վարդանյան Վ.Պ.

Ուսումնասիրման երկրա‎ֆիզիկական մեթոդներ | ԵՊՀ հրատ 2006, 91 էջ

Գ. Վ. Մարկոսյան, Լ.Կ. Թադևոսյան, Վ.Պ. Վարդանյան, Մ.Ա. Գրիգորյան, Ա.Ս. Սարդարյան, Վ.Ս. Բալասանյան

«Ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդներ» ուսումնական պրակտիկայի մեթոդական ցուցումներ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երկրորդ բաժին «Մագնիսահետախուզություն», էջ 19-34, 2005, 91 էջ
 

Article

Р. С. Минасян, Варданян В. П.

К методике исследований техногенного воздействия в районах эксплуатируемых водохозяйственных обьектов | "Безопасность труда в промышленности", N 6, 2007, Москва, с. 61-63

A. Sardarian, L. Sarkissian, V. Vardanian

Les mouvements modernes de l'ecorce terestre en Armenie: etat des etudes la geographie Armenie | Leconstruction et avenir dun pays du sud Caucase colloque organise le 20 janvier 2007 daus amphiteatre de la Societede Geographie, Paris, 2007

V. P. Vardanyan, S. R. Minasyan

Исследование несоответствий современного и погребенного рельефов и уточнение границ водосборного бассейна р. Каркачун (Ժամանակակից և թաղված ռելիեֆների անհամապատասխանության ուսումնասիրությունը և Կարկաչուն գետի ջրհավաք ավազանի սահմանների ճշտումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 127-130 (ռուսերեն) |

R. S. Minasyan, V. P. Vardanyan

Эффективность применения геофизических методов при решении гидрогеологических и инженерно-геологических задач (Երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական խնդիրների լուծման համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 98-105 (ռուսերեն) |

Մ. Գրիգորյան, Ա. Սարդարյան, Գ. Մարկոսյան, Վ. Վարդանյան

Դիլիջանի «Հանքային ջուր» սողանքի վրա 2002-2004 տարվա ընթացքում կատարված համալիր երկրաֆիզիկական մեթոդների ուսումնասիրման արդյունքները | Երկրաբանական ֆակուլտետի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութերը, Երևան 2006, 149-157
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  |  See all