Vanik T. Hakobyan
Biography
Education
1997 - 2001: Yerevan State University, Faculty of Journalism, BA
2001 - 2003: Yerevan State University, Faculty of Journalism, MA
2003 - 2006: Yerevan State University, Faculty of Journalism, PhD

Academic degree
PhD research “Effectiveness of TV communication”

Professional experience
1999 - 2001: “Lanj” TV company, editor-in-chief
2002 - March 2007: “Shant” TV company, “Horizon” news program, correspondent, video editor
2007 - present: “Shant” TV company, “Horizon” news program, editor-in-chief
2003 - 2006: YSU, department of Radio-TV Journalism, lecturer
2006 - present: YSU, Chair of Radio-TV Journalism, assistant

Academic courses
TV Journalism
Skills of TV journalist
TV directing and camera shooting

Scale of professional interests
Theory of communication, Psychology of communication

Languages
Armenian (native)
Russian- excellent
English - good

Vanik T. Hakobyan

Assistant | Faculty of Journalism - Chair of Printed and Broadcast Media
 
 

Book

Աստղիկ Ավետիսյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան, Քրիստինե Ալագուլյան, Նանե Վարդանյան, Վանիկ Հակոբյան

Հեռուստաժուռնալիստի վարպետության դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց | ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 48 էջ

Վանիկ Թադեվոսի Հակոբյան

Հեռուստատեսային հաղորդակցության արդյունավետությունը | Մենագրություն,2006 թ.
 

Article

Հակոբյան Վ. Թ.

Հեռուստատեսային լրատվությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարաշրջանում | Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 80-93 |

Վ. Թ. Հակոբյան

Հեռուստատեսային հաղորդակցության արդյունավետությունը | ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 132 էջ

Վանիկ Թադեվոսի Հակոբյան

Հեռուստաժուռնալիստիկա առարկայի դասավանդման մեթոդիկա | Մոսկվայի պետական համալսարանում «Հարամիտումը էլեկտրոնային ԶԼՄ-ում» թեմայով ամառային դպրոց 2007թ.

Վանիկ Թադեվոսի Հակոբյան

Էկրանային ստեղծագործության հիմնահարցեր | 2006 թ.

Վանիկ Թադեվոսի Հակոբյան

Հեռուստահաղորդման ազդեցության արդյունավետությունը | 2006թ.