Vrezh G. Kardumyan
Biography
Education
1998 - 2002: Yerevan State University, Faculty of International Relations (Bachelor’s degree)
2002 - 2004: Yerevan State University, Faculty of International Relations (Master’s degree)
2004 - 2008: Moscow State University of International Relations (PhD, Historical sciences)

Professional Experience
2008 - 2011: Ministry of Diaspora, Department of CIS Armenian Communities, Leading specialist
2008 - to present: Lecturer at the Chair of International Relations and World Politics, Russian-Armenian (Slavonic) University (subjects: Theory of International Relations; Economic Diplomacy; Actual Issues of the World Political System in 21st century; Regional Sub - systems in 21st century)
2009 - 2013: Lecturer at the Chair of History of Political Science and Law, Armenian State Pedagogical University aft. Kh. Abovian (subjects: International Law; History of the Statehood and Law of Foreign States)
2011 - to 2012: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia, Attachռ, Department of Official Visits, State Protocol Service
From 2013 - to present: Office to the President of RA, Department of External relations, diplomat, Chief Specialist
From 2013 - to present: Lecturer at the Yerevan State University Faculty of International Relations

Academic courses
Non - state actors in world politics, Economic Diplomacy

Language skills
Armenian, English, Russian, Spanish

Vrezh G. Kardumyan

Associate Professor | Faculty of International Relations - Chair of International Relations and Diplomacy
 
 

Book

Kardumyan V.

Some issues of the contemprorary world system in the 21st Centuary | Educational-methodoliogical handbook, Yerevan, 2014, P. 200

Кардумян В.

Некоторые проблемы современной системы международных отношений | Учебно-методическое пособие/В.К. Кардумян. - Ер.:, Изд-во РАУ, 2013. – 156с.
 

Article

Kardumyan V.

The Decline of US Power: Perception or Reality | ITD, State Department, US, 2014. 34-37 PP.

Кардумян В.

Коллективная безопасность на Южном Кавказе: концептуальные подходы стран региона | «CAUCASICA». Труды Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. Том 2. М., 2013, с. 223-233

Վ. Քարդումյան

Ազգային և միջազգային անվտանգության նոր մարտահրավերները 21-րդ դարում | «Գլաձոր» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2013թ., Էջ. 127-141

Վ. Քարդումյան

Գումպլովիչի սոցիալական պետության գաղափարախոսությունը մոդեռնիզացիայի համատեքստում, Քաղաքագիտության հարցեր 2012 | Քաղաքական արդիականացումը և ՀՀ քաղաքական գործընթացները: Երևան, «Մանկավարժ», 2013թ. Էջ 165-173

Վ. Քարդումյան

Միջազգային հարաբերություններ. ինքնուրույն դսաընթաց, թե քաղաքագիտության բաղկացուցիչ մաս, Քաղաքագիտության հարցեր 2012 | Քաղաքական արդիականացումը և ՀՀ քաղաքական գործընթացները: Երևան, «Մանկավարժ», 2013թ. Էջ 238-247

Վ. Քարդումյան

Կիբեռանվտանգությունը որպես ազգային անվտանգության կարևոր բաղադրիչ | Հայկական Բանակ 4/74/, Երևան, 2012թ., Էջ 76-83

Վ. Քարդումյան

Ուժի հավասարակշռության գաղափարախոսությունն ըստ Դեյվիդ Հյումի, Քաղաքագիտության հարցեր 2011 | Պահպանողական հոսանքը և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական գործընթացները, Երևան, 2011թ. Երևան, «Մանկավարժ», 2012թ. Էջ 60-72

Վ. Քարդումյան

Հանս Մորգենթաուի հայեցակարգը պահպանողական քաղաքական մտքի պատմության մեջ, Քաղաքագիտության հարցեր 2011 | Պահպանողական հոսանքը և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական գործընթացները, Երևան 2011թ. Երևան, «Մանկավարժ», 2012թ. Էջ 39-59

Քարդումյան Վ.

Հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման հիմնական փուլերը հետխորհրդային ժամանակաշրջանում | «Գլաձոր»-20: Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2011թ. Էջ 191-209

Кардумян В.

Армяно-российские отношения после распада СССР: эволюция и характеристика основных этапов | «CAUCASICA». Труды Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. Том 1. М., 2011. С. 120-137

Кардумян В.

Армяно-российские военно-политические отношения в контексте геополитических реалий на Южном Кавказе | Геополитика, государственная Безопасность, международные отношения: сборник трудов Четвертой Международной научно-практической конференции “Проблемы геополитики, геоэкономики и международных отношений. Продвижение НАТО и Евросоюза на Восток – проблемы безопасности России, стран СНГ, Европы и Азии”. 22–23.06.10, Санкт-Петербург, Россия / под ред. А.П. Кудинова. – СПб. : Изд-во Политехн. Ун-та, 2010. С. 107-108

Кардумян В.

Армяно-российские военно-политические отношения в постсоветский период | «Россия и новые евразийские государства» ИМЭМО, № 4, 2010, Москва. С.18-32

Кардумян В.

Карабахский конфликт в контексте российско-американских отношений | Взгляд из Армении, “Майендорфская декларация 2 ноября 2008 года и реакция на ее принятие”. Сборник статей. Центр Кавказских исследований МГИМО, М., 2009. С. 152-167

Кардумян В.

Российский вектор внешнеэкономической политики Армении | «Россия и новые евразийские государства» ИМЭМО, № 2, 2009, Москва. С. 21-35

Кардумян В.

Армяно-российские отношения | Взгляд оппозиции, «Свободная мысль», №3(1586), 2008, Москва. С. 57-66

Кардумян В.

Армянская диаспора России и ее влияние на армяно-российские отношения | Россия и современный мир», № 2, 2008, Москва. С.164-171

Кардумян В.

Армянская диаспора России | «Обозреватель Observer», № 12, Москва 2007. С. 45-51

Кардумян В.

Карабахский конфликт в контексте российско-американских отношений | Взгляд из Армении, «Вестник» Российско-армянского университета (РАУ), №1 (4) (Гуманитарные науки), Ереван, 2007. С.26-36

Кардумян В.

Геополитический фактор внешней политики Армении | «Свободная мысль», №11 (1582), 2007, Москва. С.121-130