Z. Sargsyan

Z. Sargsyan

Lecturer | Faculty of Journalism - Chair of Communication and New Media
 
 

Book

Հրաչ Բայադյան, Հրանտ Գալստյան, Ռուզան Գիշյան, Լիլիթ Հակոբյան, Վարդուհի Պետրոսյան, Զարուհի Սարգսյան

Մեդիայի նշանագիտության ներածություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 168 էջ

Ա. Մենեմշյան, Զ. Սարգսյան, Վ. Ստեփանյան

Հայ դեռահասի արժեհամակարգի փոխակերպումները էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ազդեցությամբ | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 88 |

Զարուհի Սարգսյան

Նոր միֆերի ստեղծումը հայաստանյան մամուլում (1988 - 1995 թթ.) | Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2014, 59 էջ
 

Article

Սարգսյան Զ. Ջ.

Հին և նոր միֆերի պայքարը 1990-ականների առաջին կեսի հայաստանյան մամուլում | Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 204-213 |

Anahit Menemshyan, Naghash Martirosyan, Zaruhi Sargsyan

The influence of Soap Operas on Armenian TV on the formation of the social behavior of teenager | 21st Century, 2015, 1 (17), 96-112 pp. |

Զարուհի Սարգսյան

Ինքնաճանաչողության միֆական միջավայրի ստեղծումը 1990 - ականների սկզբի մամուլում | Հայագիտական հանդես, Երևան, 2014, թիվ 1 (25), էջ 205 - 217 |

Զարուհի Սարգսյան

Վերակառուցումը և հին միֆի կործանման լուսաբանումը հայ մամուլում (1988 - 1995 թթ.) | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2013, էջ 131 - 136 |

Զարուհի Սարգսյան

Միֆաստեղծումը հայաստանյան մամուլի էջերում (1988 - 1995 թթ.) | Հայ գրատպության 500 - ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65 - ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու 3, հասարակական գիտություններ (իրավագիտություն, ժուռնալիստիկա), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 324 - 329 |

Զարուհի Սարգսյան

Հեռուստասերիալների ազդեցությունը դեռահասի արժեհամակարգի ձևավորման վրա | Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջ 127 - 133 |

Զարուհի Սարգսյան

Հակահայկական կարծրատիպերի բացահայտումը Զորի Բալայանի հրապարակախոսությունում | Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջ 83 - 88

Զարուհի Սարգսյան

Գլոբալ տեղեկատվամիջոցներ (դասընթացի ծրագիր) | Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ի, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 214 - 218

Զարուհի Սարգսյան

Ջրի արքետիպը ազգային գիտակցության կառույցում | Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ի, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 149 - 155

Զարուհի Սարգսյան

Ինչպե՞ս, ինչո՞ւ և ե՞րբ առաջացավ մեդիահոգեբանությունը | «Գարուն» գրական - գեղարվեստական, հասարակական - քաղաքական անկախ ամսագիր, Երևան, 2009, էջ 9 - 11