Zaruhi Y. Hamazaspyan
Biography
Education
1991 - 1996: Yerevan State University, Faculty of Oriental Studies

Professional experience
1996 - 1998: YSU, Department of Arabic Studies, assistant
1997 - 2010: YSU, Department of Arabic Studies, lecturer

Academic courses
Modern Arabic

Scale of professional interests
Arabic Language, History of the Arabic Countries of North Africa, History of Arabic Spain, Theory of Translation

Languages
Armenian (Native), Russian, Arabic, English, Spanish

Zaruhi Y. Hamazaspyan

Lecturer | Faculty of Oriental Studies - Chair of Arabic Studies
 
 

Article

Artur Israyelyan, Zaruhi Hamazaspyan

Crusader Monuments in Tartus, Latakia, Homs and Hama Governorates of Syria | Արաբագիտական ուսումնասիրություններ։ Հոդվածների ժողովածու: 2017թ․, 9, 140-146 էջ, Հայաստան |

Զարուհի Համազասպյան

Հայկական և արաբական ժողովրդական հեքիաթների միջև նմանությունները և հայկական ավանդապատումներում առկա չթարգմանվող փոխառություններն ու բառերը։ | Թարգմանչական երկրորդ միջազգային գիտաժողով, Աման, Հորդանան 2007, էջ 468-484

Զարուհի Համազասպյան

Մուհամմեդ Մահմուդ ալ–Մակկարիի «Մահմեդական դինաստիաների պատմությունը» ստեղծագործության մեջ | Մուսա իբն Նուսեյրի մասին սյուժեում միֆոլոգեմների վերլուծության փորձ, Արաբագիտական ուսումնասիրություններ Ա, Երեվան 2006, էջ 75-85

Զարուհի Համազասպյան

Նախաիսլամական շրջանում արաբների կրոնական պատկերացումների հարցի վերաբերյալ | Արաբագիտության հարցեր 4 Երևան, 2001, էջ 3-9