Քրիստինա Յուրիի Բաղդասարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1999 - 2004 թթ. Երևանի պետական տնտեսագիատական ինստիտուտ ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ
2000 - 2006 թթ. ՀՀ Ադոնց ինստիտուտ և 2007 - 2008 թթ., ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ։
2009 թ-ին տնտեսագիտանական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, 30.04.2009

Գիտական աստիճան
Տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական ատենախոսության թեման` «Ներդրումային գործունեոթյան և հարկային քաղաքականության փոխազդեցությունը ՀՀ-ում», 30.04.2009 թ., Ը.00.02. «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում», Ը.00.03. «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ», 2008թ. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2004 - 2006 թթ.□Դերժավա-Ս□ ՓԲԸ որպես հաշվապահ-տնտեսագետ
2006 - 2007 թթ. «Սլավ-Ֆուդ Ինտերնեյշնլ» ՓԲԸ որպես հաշվապահ- տնտեսագետ
2007 - 2008 թթ. Գլաձոր համալսարան որպես դասախոս
2009 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության իստիտուտի գիտաշխատող
2011թ.-ից ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության իստիտուտի գիտքարտուղար
2009 թ-ից ՀՀ ԵՊՀ Ֆինանսահաշվային ամբինում որպես դասախոս
2009 թից Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիայի ՏՏ գործարար կառավարում ամբիոնում որպես դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Միջազգային ֆինանսնեորի հիմունքներ, Ներդրումային քաղաքականություն, ՏՏ տնտեսագիտություն, Բիզնես միջավայրի վերլուծություն, Միջազգային բիզնեսի հիմունքներ

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն (բավարար)

Մասնագիտական անդամակցություն
2009 - 2010 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության իստիտուտի աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի անդամ
2010 - 2011 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության իստիտուտի, Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների մշակման բաժնի վարիչի տեղակալ
2011թ-ից ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության իստիտուտի գիտքարտուղար

Քրիստինա Յուրիի Բաղդասարյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Ֆինանսահաշվային ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Բաղդասարյան Ք. Յ.

Դոտացիաների և սուբվենցիաների տնտեսական գնահատման մեթոդաբանությունը: Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր)ե. -Եր.: ,Գիտությունեհրատ., 2011թ., էջ 10-18

Բաղդասարյան Ք., Հարությունյան Ա.

Բելառուսիայի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգերի համեմատական վերլուծությունն ու գնահատումը: Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր) | Եր.: ,Գիտություն հրատ., 2011թ., էջ 18-23

Ք. Բաղդասարյան, Ա.Հարությունյան

Ղազախստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսրության համեմատական վերլուծությունն ու գնահատումը | Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր). -Եր., «Գիտություն» հրատ., 2011թ., էջ 18-23

Բաղդասարյան Ք. Յ.

Հարկային քաղաքականության ու ստվերային տնտեսության փոխազդեցության տնտեսական գնահատումը ՀՀ-ում: | Սոցիալ-տնտեսականզարգացմանարդիհիմնախնդիրներըՀայաստանիՀանրապետությունում (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր). -Եր.:Գիտությունհրատ., 2010թ., էջ 37- 41

Բաղդասարյան Ք., Կեսոյան Ն.

ՀՀ հարկային բեռի արդյունավետության համեմատական գնահատման մոտեցումները | Մ.Հ. Ադոնցի 100 ամյակին նվիրված Հայաստանի տնտեսության արդի հիմնախնդիրները թեմայով (հանրապետական գիտաժողով), Մայիսի 26-27, Երևան 2010թ.