Ենթակառուցվածքներ | Գիտական կենտրոններ

Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն
Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնը (ՔՄՀԿ) հիմնադրվել է 2007 թ.-ի ապրիլին և հանդիսանում է Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) ինքնուրույն կառուցվածքային ստորաբաժանում:

  • Կենտրոնը զբաղվում է արժեքային համակարգերի, քաղաքակրթական հոսքերի, միջմշակութային համագործակցության մեխանիզմների, տարածաշրջանային քաղաքական և հասարակական գործընթացների, ինչպես նաև հանրային քաղաքականության տարբեր խնդիրների ուսումնասիրությամբ: Կենտրոնն իր հետազոտական արդյունքները պարբերաբար հրատարակում է Վերլուծական տեղեկագիր և Հանրային քաղաքականության խորհրդատու հանդեսներում:


Կենտրոնի ղեկավար`

Դավիթ Արտաշեսի Հովհաննիսյան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու‚ պրոֆեսոր‚ արտակարգ և լիազոր դեսպան:


Կենտրոնի կազմը`

Տիգրան Սամվելի Մաթոսյան, պ.գ.թ.‚ ավագ գիտաշխատող,
Հայկ Մկրտիչի Քոչարյան, պ.գ.թ.‚ ավագ գիտաշխատող,
Տաթևիկ Սոկրատի Մկրտչյան, կրթսեր գիտաշխատող,
Աննա Սերգեյի Գևորգյան, կրթսեր գիտաշխատող,
Սաթենիկ Սոկրատի Մկրտչյան, կրթսեր գիտաշխատող,
Անի Հայկի Գրիգորյան, ավագ լաբորանտ,
Շուշանիկ Սամվելի Ղազարյան, ավագ լաբորանտՀեռ.` (+374 60) 551595, (ներքին 55-95)
Էլ.փոստ` cccs@ysu.am
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ