ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2012 #1(227)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2012 #1(227) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Վարուժան Աթաբեկյան (գլխ. խմբագիր), Ալբերտ Կիրակոսյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Ալավերդյան Ռ. Բ., Ավագյան, Ռ.Մ., Գևորգյան Գ.Գ., Դումանյան Վ.Ժ., Հակոբյան Յու.Ռ., Հաջյան Գ.Ս., Մովսիսյան Յու.Մ., Ներկարարյան Խ.Վ., Նիգիյան Ս.Ա., Պետրոսյան Ա.Ի., Սարգսյան Ս.Վ., Վարդանյան Յու.Լ., Շուքուրյան Ս.Կ.

  Բովանդակություն

  Հ. Ա. Ասատրյան, Տ. Վ. Սարգսյան

  Some properties of generalized eigenfunctions of one class of differential operators. (Դիֆերենցիալ օպերատորների մի դասի ընդհանրացված սեփական ֆունկցիաների որոշ հատկություններ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #1, էջ 3–9 |

  Լ. Ն. Գալոյան

  On convergence in L1[0,1] norm of some irregular linear means of Walsh–Fourier series. (Ուոլշ–Ֆուրիե շարքերի որոշ անկանոն միջինների զուգամիտությունը L1[0,1] նորմով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #1, էջ 10–15 |

  Վ. Կ. Լեոնտև, Ղ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան

  Constant weight perfect and D-representable codes (Հավասարակշիռ կատարյալ և D-ներկայացվող կոդեր) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #1, էջ 16–19 |

  Բ. Հ. Սահակյան

  General classes of Taylor–Maclaurin typ formulas in complex domain (Թեյլորի–Մակլորենի տիպի բանաձևերի ընդհանուր դասեր կոմպլեքս տիրույթում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #1, էջ 20–26 |

  Հ. Վ. Հովհաննիսյան

  Contact problem for an infinite composite elastic (piecewise-homogeneous) plate with an infinite elastic stringer glued to the plate surface. (Կոնտակտային խնդիր` բաղադրյալ (կտոր առ կտոր համասեռ) անվերջ առաձգական սալի համար, որի մակերևույթին սոսնձված է անվերջ առաձգական վերադիր) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #1, էջ 27–32 |

  Գ. Ա. Շահբազյան, Հ. Ա. Ղազարյան

  Diffraction of shear plane electro-elastic wave on the semi-infinite metallic layer in the piezoelectric semi-space. (Սահքի հարթ էլեկտրաառաձգական ալիքի դիֆրակցիան կիսաանվերջ շերտի վրա պիեզոէլեկտրական կիսատարածությունում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #1, էջ 33–37 |

  Ս. Հ. Բադալյան, Ա. Ժ. Մնացականյան

  On the independence numbers of the powers of C5 graph (C5 գրաֆի աստիճանների անկախության թվերի մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #1, էջ 38–42 |

  Լ. Ա. Հայկազյան

  On functional symbol-free logic programs (Ֆունկցիոնալ սիմվոլներ չպարունակող տրամաբանական ծրագրերի մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #1, էջ 43–48 |

  Ա. Վ. Սողոյան

  A public-key encryption scheme based on Sims’ algorithm (Սիմսի ալգորիթմի վրա հիմնված բաց բանալիով ծածկագրման սխեմա) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #1, էջ 49–52 |

  Բ. Կ. Կուրղինյան

  Modeling of the magnetic field near flat-coil with a view to improving the detection efficiency of fine peculiarities of superconductivity (Հարթ կոճի շրջապատի չափող դաշտի մոդելավորումը` գերհաղորդական երևույթի թույլ արտահայտված առանձնահատկությունների բացահայտումն արդյունավետ դարձնելու նպատակով) | Proceedings of the Yerevan State University, Physical & Mathematical Sciences, 2012, №1(227), pp.53-59 |

  Գ. Ս. Ավագյան, Լ. Ռ. Ռաֆայելյան

  Approximation by poised sets of nodes (Մոտարկում հանգույցների ճշգրիտ բազմություններով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #1, էջ 60–62 |

  Մոհամմադ Դարյադար, Բ. Պ. Գեղամյան

  Task to possible reduction of the maximum deflection of circular section rod under the influence of centralized force (Կենտրոնացված ուժի ազդեցությամբ ծռվող շրջանային ձողի ամենամեծ ճկվածքը հնարավորին չափ փոքրացնելու խնդիր) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #1, էջ 63–65 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ