ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2012 #3(229)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2012 #3(229) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Վարուժան Աթաբեկյան (գլխ. խմբագիր), Ալբերտ Կիրակոսյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Ալավերդյան Ռ. Բ., Ավագյան, Ռ.Մ., Գևորգյան Գ.Գ., Դումանյան Վ.Ժ., Հակոբյան Յու.Ռ., Հաջյան Գ.Ս., Մովսիսյան Յու.Մ., Ներկարարյան Խ.Վ., Նիգիյան Ս.Ա., Պետրոսյան Ա.Ի., Սարգսյան Ս.Վ., Վարդանյան Յու.Լ., Շուքուրյան Ս.Կ.

  Բովանդակություն

  Ն. Գ. Ահարոնյան

  Mean Distance Between Two Points in a Domain (Տիրույթի երկու կետերի միջև եղած միջին հեռավորությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #3, էջ 3–8 |

  Մ. Ի. Կարախանյան

  Almost periodicity in spectral analysis representations induced by generalized shift operation (Համարյա պարբերականությունը ընդհանրացված տեղաշարժով ծնված ներկայացման սպեկտրալ անալիզում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #3, էջ 9-13 |

  Յու. Մ. Մովսիսյան, Վ. Ա. Ասլանյան

  A functional representation of free De Morgan algebras (Դե Մորգանի ազատ հանրահաշիվների ֆունկցիոնալ ներկայացումը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #3, էջ 14-16 |

  Բ. Հ. Սահակյան

  On the reminder of a Taylor–Maclaurin type general formula (Թեյլոր–Մակլորենի մի ընդհանրացված բանաձևի մնացորդային անդամի մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #3, էջ 17–20 |

  Վ. Կ. Սաղաթելյան

  On the Generalized Sample Range (Ընդհանրացված ընտրանքային լայնքի մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #3, էջ 21-28 |

  Լ. Պ. Տեփոյան, Հ. Ս. Գրիգորյան

  On degenerate nonself-adjoint differential equations of fourth order (Ոչ ինքնահամալուծ չորրորդ կարգի վերասերվող դիֆերենցիալ հավասարումների մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթմատիկա, #3(229), էջ 29-33 |

  Հ. Վ. Հովհաննիսյան

  Contact problem for a piecewise-homogeneous infinite plate with stacked elastic piecewise-homogeneous infinite stringer (Կոնտակտային խնդիր կտոր առ կտոր համասեռ անվերջ սալի համար, որի մակերևույթին սոսնձված է կտոր առ կտոր համասեռ անվերջ առաձգական վերադիր) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթմատիկա, #3(229), էջ 34–43 |

  Գ. Ա. Մարտիրոսյան

  On one complete and minimal set of built-in constants for Backus FP system (Բեկուսի FP համակարգի ներդրված հաստատունների լրիվ և մինիմալ բազմության մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթմատիկա, #3(229), էջ 44–51 |

  Գ. Ռ. Գրիգորյան

  Diffraction image of primary narrow X-ray beam in weakly deformed crystal (Նեղ ռենտգենյան փնջի դիֆրակցիան թույլ դեֆորմացված բյուրեղում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթմատիկա, #3(229), էջ 52–55 |

  Ա. Յու. Վարդանյան

  Peculiarities of surface localized plasmons in the metamaterials (Տեղայնացված մակերևութային պլազմոնների առանձնահատկությունները մետանյաթերում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթմատիկա, #3(229), էջ 56–59 |

  Կ. Ա. Վարդանյան

  Influence of the Rashba and Dresselhaus spin-orbit interactions on the polaron properties of a two-dimensional electrons in semiconductor heterostructures (Ռաշբայի և Դրեսելհաուսի սպին-ուղեծրային փոխազդեցության ներգործությունը կիսահաղորդչային հետերոկառուցվածքներում երկչափ էլեկտրոնների պոլարոնային հատկությունների վրա) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթմատիկա, 2012, #3(229), էջ 60–64 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ