Ենթակառուցվածքներ | Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ

Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ
Ստեղծվել է 2008 թվականին:

   ՀՀԻ հետազոտությունների հիմնական առանցքը կազմում են հետևյալ խնդիրներն ու ուղղությունները`

 • Հայկական հարցը և Հայոց ցեղասպանության պատմությունը, պատմագրությունը և մատենագիտությունը (Ցեղասպանագիտության բաժին),
 • Հայ-օսմանական առնչությունները (Հայ-օսմանական առնչությունների բաժին)
 • Հայ հնագիտությունը (Հնագիտական հետազոտությունների լաբորատորիա)
 • Հայաստանի պատմական աշխարհագրության, քարտեզագրության ուսումնասիրությունը (Բ. Հարությունյանի անվան Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա)
 • Հայագիտական պատմագիտական և աղբյուրագիտական ժառանգության ուսում-նասիրությունը (Աղբյուրագիտության բաժին)
 • Վիրտուալ (էլեկտրոնային-համացանցային) հայագիտությունը (Վիրտուալ հայագիտության և տեղեկատվության բաժին)
 • Հայ-վրացական հարաբերություններ (Հայ-վրացական հարաբերությունների բաժին)
 • Հայ-քրդական հարաբերություններ (Հայ-քրդական առնչությունների բաժին):


Տնօրեն`
Վահրամ Սամվելի Պետրոսյան , պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ:

Ինստիտուտի կազմը`

Հրաչիկ Սմբատի Բայրամյան, բանասիրական գիտ. թեկնածու, դոցենտ, Վրացագիտության հայկական կենտրոնի ղեկավար,
Լուսինե Սուրենի Սահակյան, բանասիրական գիտ. թեկնածու, դոցենտ Հայ-օսմանական առնչությունների բաժնի ղեկավար,
Հայկ Գրիգորի Ավետիսյան, պատմական գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, առաջատար գիտաշխատող, Հնագիտական հետազոտությունների լաբորատորիայի ղեկավար,
Հրաչիկ Ռուբենի Սիմոնյան, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, պատմական գիտ. դոկտոր, Ցեղասպանագիտության բաժնի ղեկավար,
Վարդան Գառնիկի Մխիթարյան, Բաբկեն Հարությունյանի անվան Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիայի ղեկավարՀեռ.` (+374 60) 710092, 10-92 (ներքին)
Էլ.փոստ` info@armin.am
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ