Լիլիթ Սամվելի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996-2000թթ. Երևանի պետական համալսարան ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ (բակալավրիատի աստիճան)
2007-2009թթ. Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ (մագիստրոսի աստիճան)
2009թ-ից Երևանի պետական համալսարան ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի Ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկայի ամբիոնի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2000-2002թթ. «Պրոմեթևս» հեռուստաընկերության տեղեկատվական բաժնի լրագրող, մեկնաբան
2009-20013թթ. ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի Ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2009-2013թթ. ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի «Ժուռնալիստ» ուսումնական թերթի պատասխանատու քարտուղար
2010թ-ից ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժուռնալիստի վարպետություն»
«Տեղեկատվական հաղորդակցային տեխնոլոգիաներ և հանրային կապեր»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեղեկատվական հաղորդակցային տեխնոլոգիաների սոցիալական և մշակութային ասպեկտները, մեդիա և հասարակություն, նոր մեդիա, սոցիալական ցանցեր, հանրային ոլորտ:

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական պատրաստվածություն
2007թ-ին հուլիսի 18-31-ը մասնակցություն ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի հայկական դպրոցի և ժուռնալիստների միջազգային կենտրոնի կազմակերպած «ժուռնալիստական կրթության նոր մոդել» ամառային դպրոցին

2009թ-ի նոյեմբեր, ԵԱՀԿ գիտաժողով «Լրագրողական կրթության նոր մոդելներ» (Վրաստան)

2010թ-ի նոյեմբեր Լրագրության դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց (Վրաստան)

2011թ-ի ապրիլ- հուլիս մասնակցություն Արվեստի քննադատների ազգային ասոցիացիայի կազմակերպած «նշանագիտական և դիսկուրսային վերլուծություն, կիրառությունը մշակութային ուսումնասիության մեջ» դասընթացին

2012 թ-ի մարտ «Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և Իրավական խնդիրներ» թեմայով միջազգային միջբուհական գիտաժողով

Լիլիթ Սամվելի Հակոբյան

Դասախոս | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ - Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հրաչ Բայադյան, Հրանտ Գալստյան, Ռուզան Գիշյան, Լիլիթ Հակոբյան, Վարդուհի Պետրոսյան, Զարուհի Սարգսյան

Մեդիայի նշանագիտության ներածություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 168 էջ

Լիլիթ Հակոբյան

Զանգվածային հաղորդագրություն և հանրային կարծիք | դասախոսություններ, Երևան 2013, 80 էջ
 

Հոդված/Article

Акопян Л.С, Мартиросян Н.Н.

Ценности и идеи в телевизионных обращениях | Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире: Материал ы IX Международной научно-практической конференции / 17-19 июня/, том 3, г. Санкт-Петербург,2015, стр. 49-52

Նաղաշ Մարտիրոսյան, Լիլիթ Հակոբյան

Սոցիալական ցանցերի հնարավորությունների օգտագործումը բնապահպանական խնդիրները լուսաբանելիս | Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումնամեթոդական ձեռնարկի, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, էջ 26-30

Lilith Hakobyan

Social media influence on mass media ethics | «Հիմնաքարային և կիրառական հետազոտությունները ժամանակակից աշխարհում» VII- րդ միջազգային գործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու / 17-19 հունիս/, հատոր 3, Սանկտ Պետերբուրգ, / 17-19 հունիս/, հատոր 3, Սանկտ Պետերբուրգ ,2014, էջ 105-111

Lilith Hakobyan

TV author and audience. Interconnections | «Հիմնաքարային և կիրառական հետազոտությունները ժամանակակից աշխարհում» V- րդ միջազգային գործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու /12-13 մարտ 2013/, հատոր 1, Սանկտ Պետերբուրգ ,2013, էջ 115-122

Լիլիթ Հակոբյան

Սոցալական մեդիայի ազդեցությունը ԶԼՄ էթիկայի վրա | Նոր և այլընտրանքային մեդիա, էթիկական և իրավական խնդիրներ, ուսումնական ուղեցույց, միջազգային միջբուհական գիտաժողով, Երևան 2012, էջ 22-26