Վահե Վարդանի Ստեփանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1966 - 1972 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ
1973 - 1977 թթ. Խորհրդային օրենսդրության Համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան, կոչում
Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսության թեմա
թեկնածուական – «Обеспечение сочетания общественных и личных интересов в правовом регулировании социалистических общественных отношений», Խորհրդային օրենսդրության համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1978 թ․
դոկտորական – «Правообразование в социалистическом обществе (теоретические и методологические проблемы)», Խորհրդային օրենսդրության համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1988 թ․

Աշխատանքային (մասնագիտական գործունեություն)
2015 թ. - առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի վարիչ
2011 - 2015 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական Պետական մանկավարժական համալսարանի իրավագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ
2006 - 2011 թթ. ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ղեկավար
2006 թ. - առ այսօր ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի պրոֆեսոր
2004 - 2006 թթ. ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի գիտության գծով պրոռեկտոր
2003 - 2004 թթ. ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի տեղական ինքնակառավարման ամբիոնի վարիչ
2003 - 2006 թթ. ՄԱԿ-ի «Տեղական ինքնակառավարման հզորացում» ազգային ծրագիր ազգային փորձագետ
2002 – 2003 թթ. Հայ-Ռուսական համալսարանի մասնավոր իրավունքի ամբիոնի վարիչ
1999 - 2002 թթ. ՀՀ բանկերի միության մշտապես գործող միջնորդ դատարանի նախագահ
1999 - 2000 թթ. «Կաբինետ Մերլին – Իսեա» ընկերության իրավախորհրդատու
1998 - 2005 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի պետաիրավական հետազոտությունների բաժնի վարիչ
1997 - 2003 թթ. Հրաչյա Աճառյան համալսարանի միջազգային և ազգային իրավունքի ամբիոնի վարիչ
1996 - 1997 թթ. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահի տեղակալ
1990 - 1996 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարար
1990 - 1995 թթ. ՀՀ Գերագույն խորհրդի Սահմանադրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
1977 - 1990 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի պետաիրավական հետազոտությունների բաժնի գիտաշխատող՝ կրտսեր, ավագ, առաջատար

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Իրավունքի ընդհանուր տեսության արդի հիմնախնդիրները, միջազգային և ազգային իրավունքի փոխազդեցության հիմնահարցերը, հիմնական կառավարման ձևերի համեմատական վերլուծություն, ՀՀ քաղաքական համակարգը, Հայաստանի երրորդ Հանրապետության կայացման հիմնախնդիրները, իրավական պետության հիմնախնդիրները

Կարդացվող դասընթացները
Միջազգային իրավունք, Միջազգային մարդասիրական իրավունք, Միջազգային իրավունք, Իրավաբանական տեխնիկայի հիմունքներ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
ԲՈՀ-ի ԵՊՀ-ում գործող իրավաբանական գիտական աստիճաններ շնորհող 001 մասնագիտական խորհուրդի անդամ (ԺԲ 001, 002), ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
«Պետական կառավարում» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ՀՀ արդարադատության խորհրդի անդամ, ՀՀ Քննչական կոմիտեի որակավորման հանձնաժողովի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
1972 - 1973 թթ. ծառայել է խորհրդային բանակում

(+374 60) 71-02-57 (ներքին 12-57)
vstepanyan@ysu.am

Վահե Վարդանի Ստեփանյան

Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վահե Ստեփանյան, Հասմիկ Ստեփանյան, Հայկ Կեսոյան

Խորհրդարանական կառավարման ձևի արդի հիմնախնդիրները | Երևան, «Արտագերս», 2020, 336 էջ

Степанян В․ В․

Особенности конституционных моделей формы правления Республики Армения: уроки “бархатной революции” | LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018, 49 с.

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Վ. Վ. Ստեփանյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք առաջին | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., գլխ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 416 էջ:

Այվազյան Ն.Ա., Այվազյան Վ.Ն., Եղյան Ռ. Հ., Դանիելյան Գ.Բ., Հարությունյան Գ. Գ., Հարությունյան Ա. Շ., Հովհաննիսյան Վ. Հ., Մուրադյան Ս. Վ., Ստեփանյան Վ.Վ.

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք | Դասագիրք, (վերահրատարակումներով), 5րդ հրատարակություն, խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 736 էջ

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

Վ. Վ. Ստեփանյան

Մարդու իրավունքների վերաբերյալ սահմանադրական նորմերի օրենսդրական փոխակերպման մի քանի հարցեր | Համատեղ սեմինարների նյութերի ժողովածու, Երևան, 1998, 6 էջ

Գ. Ս. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Վ. Վ. Ստեփանյան

Սահմանադրական վերահսկողություն | Երևան, 1997, 25 էջ

Վ. Վ. Ստեփանյան

Պետության և իրավունքի հիմունքներ | Խմբագիր, Երևան, 1997, 87 էջ

В. В. Степанян

Социальная справедливость и социалистическое право | Ереван: АН Арм. ССР, 1986, 116 с.

Վ. Վ. Ստեփանյան

ՍՍՀՄ Սահմանադրությունը և սովետական քաղաքացիների շահերը | Երևան, «Հայաստան», 1983, 60 էջ
 

Հոդված/Article

Վահե Ստեփանյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության ընդունումը և դրանով ամրագրված կիսանախագահական կառավարման ձևի առանձնահատկությունները | Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և ազատական բարեփոխումները, Մաս 2, Երևան, Անտարես, 2021.-268 էջ, էջեր 65-88

Վահե Ստեփանյան

Պետական կառավարման ձևի բարեփոխումները անցումային ժամանակաշրջանում (1990 - 1995 թթ.) | Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և ազատական բարեփոխումները: Մաս 2, Երևան, Անտարես, 2021.-268 էջ, էջեր 143-163

Վահե Ստեփանյան

Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետությունների միջազգային ընտանիքում | Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և ազատական բարեփոխումները: Մաս 2, Երևան, Անտարես, 2021.-268 էջ, էջեր 164-175

Վահե Ստեփանյան

Նախագահի իրավական կարգավիճակը ՀՀ խորհրդարանական կառավարման համակարգում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 3 (24), էջ 17-24 |

Վահե Ստեփանյան, Նաիրա Ալավերդյան

«Պաշտոնատար անձ» հասկացությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ | Պետություն և իրավունք, N 1 (75), Երևան, 2017, 3-10 էջ |

Степанян В․ В․

Национальное собрание в модели парламентского правления Республики Армения | Северо-Кавказский юридический вестник, 2017, 2, стр. 108-111

Степанян В. В.

Разделение властей в модели парламентского правления Республики Армения Вектор науки Тольяттинского государственного университета | Серия: Юридические науки, 2017, N 1 (28), с. 101-103

Арутюнян Г. Г., Степанян В. В.

Рецензия на книгу Р.О. Авакяна "Судебники и судопроизводство в армянских колониях в 16-19 в.в. (вне их исторической родины) и современные реалии" | Т.24. Ростов-на-Дону, 2017, Антология памятников права народов Кавказа. Том 24, Ростов-на-Дону, 2017, с. 448-453.

Վահե Ստեփանյան

Խորհրդարանի կայունության երաշխավորման հիմնախնդիրները ՀՀ խորհրդարանական կառավարման համակարգում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 3-10 |

Степанян В. В.

Национальное собрание в модели парламентского правления Республики Армения | Северо-Кавказский юридический вестник, 2017, 2, стр. 108-111

Այվազյան Ն. Ա., Այվազյան Վ. Ն., Դանիելյան Գ. Բ., Հարությունյան Գ. Գ., Հարությունյան Ա. Շ., Հովհաննիսյան Վ. Հ., Ստեփանյան Վ. Վ.

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական իրավունք. Գիրք առաջին | Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 416 էջ

Վ. Վ. Ստեփանյան

Հանրապետական կառավարման ժամանակակից ձևերի համեմատական վերլուծություն | Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2013, էջ 27-33

Վ. Վ. Ստեփանյան, Ե. Թումանյանց

Նախագահի և կառավարության փոխհարաբերությունները ՀՀ-ում | Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010, էջ 27-34

Վ. Վ. Ստեփանյան

Ժողովրդավարությունը և քաղաքական ինստիտուտները | Հանրային քաղաքականության վերլուծություն (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 2005, էջ 253-263

Վ. Վ. Ստեփանյան

Քաղաքական համակարգի ինստիտուտները և հանրային քաղաքականությունը | Հանրային քաղաքականության վերլուծություն (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 2005, էջ 208-253

Վ. Վ. Ստեփանյան

Կառավարման խորհրդային ձևից դեպի կիսանախագահական հանրապետություն | Օրենք և իրականություն, 2003, N 19-20, էջ 1-3

Վ. Վ. Ստեփանյան

Անցումային ժամանակաշրջանի սահմանադրական զարգացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում | Օրենք և իրականություն, 2003, N 16, էջ 1-2

Վ. Վ. Ստեփանյան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական համակարգը | Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք (դասագիրք), Երևան, 2000, էջ 179-201

Վ. Վ. Ստեփանյան

Իշխանությունների տարանջատումը և սահմանադրական վերահսկողությունը | Սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր, Երևան, 1997, N 3, էջ 3-5

Վ. Վ. Ստեփանյան

Կառավարությունը | 117 հարց և պատասխան ՀՀ նոր սահմանադրության մասին, Երևան, 1995, էջ 182-186

Վ. Վ. Ստեփանյան

Ազգային ժողովը | 117 հարց և պատասխան ՀՀ նոր սահմանադրության մասին, Երևան, 1995, էջ 161-165

Վ. Վ. Ստեփանյան

Անհատական իրավագիտակցության դերը սոցիալիստական հասարակական իրավագիտակցության ձևավորման, զարգացման և գործառության պրոցեսում | Զարգացած սոցիալիզմը և անձը, ՍՍՀՄ փիլիսոփայական ընկերության Հայկական բաժանմունքի տարեգիրք: Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1985, էջ 114-126

Վ. Վ. Ստեփանյան

Կ. Մարքսը իրավունքի էությունը և նրա կազմավորման պրոցեսի մասին | Կ. Մարքսի տեսական ժառանգությունը և արդիականությունը, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1983, էջ 179-203

В. В. Степанян

Выражение интересов общества и личности в социалистическом праве (механизм: структура и функционирование) | Ереван: АН Арм. ССР, 1983, 157 с.

В. В. Степантян

Социальные интересы и социалистическое право | Ереван: АН Арм. ССР, 1983, 137 с.

В. В. Степантян

Механизм выражения интересов в социалистическом праве | Советское государство и право. 1982, N 5, с.52-60

Վ. Վ. Ստեփանյան

ՍՍՀՄ քաղաքացիների սահմանադրական պարտականությունները և նրանց շահերը | Պետական շինարարության և սոցիալիստական օրինականության ամրապնդման արդիական հարցերը ՍՍՀՄ 1977թվականի սահմանադրության և ՀՍՍՀ 1978 թվականի սահմանադրության լույսի տակ, Երևան, Երևանի պետական համալսարան, 1980, Էջ 74-82

В. В. Степантян

Значимые для правотворчества интересы и их отражение в советском праве | Советское государство и право, 1977, N 2, с.121-125

В. В. Степантян

Значение категории интереса для социалистического правотворчества | Проблемы совершенствования советского законодательства, Труды ВНИИСЗ.-Том 7. Москва, 1976, с. 34-46

В. В. Степантян, В.В.Перфильев

Обсуждение проблем системы советского законодательства | Советское государство и право, 1974, N 7 , с. 133 - 134
 

Թեզիս/Thesis

В. В. Степанян

Теоретические проблемы правообразования в социалистическом обществе | (Рец.: Советское государство и право, 1988, N 5.с.133-135. Правоведение. Ленинград, 1988, N 2, с. 110-111), Ереван: АН Арм. ССР, 1986 183 с.

В. В. Степантян

Кодификация законодательства в системе правового регулирования социальных процессов в СССР | Правовое регулирование и социальное управление: Тезисы межвузовской научно-теоретической конференции адъюнктов и аспирантов, Москва, 1975, с.65-66