ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ: Հատուկ թողարկում
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ: Հատուկ թողարկում հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը և հումանիտար հասարակագիտական «Բանբեր» հանդեսի:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ,հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

Հանդեսի հիմնադիր գլխավոր խմբագիրն է եղել (1967-1972 թթ.) ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Հովհաննես Հակոբի Չալթիկյանը:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով:
Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
միջազգային համարանիշ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր ՖՄԳԴ, պրոֆեսոր Վ.Ս. Աթաբեկյան
Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
միջազգային համարանիշ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ԿԳԴ, պրոֆեսոր Ռ.Մ. Հարությունյան
Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Գլխավոր խմբագիր ԵՀԳԴ Հ.Հ. Սարգսյան
միջազգային համարանիշ (ISSN) 1829-1759
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.


 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ


 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ


 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեյով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
  Գլխ. խմբագիրներ
  Ֆմգդ Վարուժան Աթաբեկյան (ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի բաժին),
  կգդ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ռուբեն Հարությունյան (քիմիայի և կենսաբանության բաժին)
  երկ.գթ Մարատ Գրիգորյան (երկրաբանության և աշխարհագրության բաժին),
  Ֆմգդ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ալբերտ Կիրակոսյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  քգդ Համբարձում Խաչատրյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  աշխ.գդ Թրահել Վարդանյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  ֆմգդ Ռ. Բ. Ալավերդյան,
  աշխ.գթ Գ.Փ. Ալեքսանյան,
  երկ.գթ Ա.Հ. Աղինյան,
  կգթ Ա. Ն. Առաքելյան,
  կգդ Մ. Ս. Առաքելյան,
  աշխ.գդ Ա.Ռ. Ավագյան,
  Ֆմգդ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ռ.Մ. Ավագյան,
  ֆմգդ Կ. Լ. Ավետիսյան,
  ֆմգդ, ակադեմիկոս Գ.Գ. Գևորգյան,
  կգդ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Է. Ս. Գևորգյան,
  կգդ Ֆ. Դ. Դանիելյան,
  աշխ.գթ Պ.Գ. Դավթյան,
  ֆմգդ Վ.Ժ. Դումանյան,
  կգդ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ա. Ա. Թռչունյան,
  երկ.գթ Շ.Վ. Խաչատրյան,
  ֆմգդ Յու.Ռ. Հակոբյան,
  երկ.գդ Ս.Հ. Հայրոյան,
  ֆմգդ Գ.Ս. Հաջյան,
  քգդ Ռ. Ս. Հարությունյան,
  քգդ Տ. Վ. Ղոչիկյան,
  երկ.գթ Գ.Վ. Մարկոսյան,
  երկ.գդ Ռ.Ս. Մինասյան,
  կգդ Ս. Մ. Մինասյան,
  երկ.գթ Ռ.Ս. Մովսեսյան,
  ֆմգդ Յու.Մ. Մովսիսյան,
  կգդ Ս. Գ. Նանագուլյան,
  ֆմգդ Խ.Վ. Ներկարարյան,
  ֆմգդ Ս.Ա. Նիգիյան,
  ֆմգդ, ակադեմիկոս Ս.Կ. Շուքուրյան,
  ֆմգդ Ա.Ի. Պետրոսյան,
  ֆմգթ Մ.Պ. Պողոսյան,
  կգդ Յու. Գ. Պոպով,
  աշխ.գթ Ա.Հ. Պոտոսյան,
  քգդ, ակադեմիկոս Ա. Ս. Սաղյան,
  ֆմգդ Ս.Վ. Սարգսյան,
  աշխ.գթ Ս.Ռ. Սուվարյան,
  ֆմգդ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Յու.Լ. Վարդանյան,
  կգդ Պ. Հ. Վարդևանյան,
  տեխ.գդ Գ. Պ. Փիրումյան,
  կգդ, ակադեմիկոս Լ. Լ. Օսիպյան
  ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
  Բաժինների պատասխանատու քարտուղար՝ Միհրան Շարամբեյան,
  Թողարկումների պատասխանատու` Իննա Դավիդյան
  Ռուսերենի խմբագիր` Նատալյա Դուբինա
  Անգլերենի խմբագիրներ` Գրիգորի Կարագուլյան,
  Ադրիանա Վարդյան
  Սրբագրիչ` Վերոնիկա Խալաթյան

  Բովանդակություն

  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր: Բնական գիտություններ, Մատենագիտություն 1967-2017 | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր: Բնական գիտություններ, 2017, հատուկ թողարկում էջ 1-175 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ