Նարինե Գագիկի Մանուկյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2016 թ-ից ասիստենտ
2014 թ-ից բանասիրական գիտությունների թեկնածու (Երևանի պետական համալսարան)
2011 - 2013 թթ. հայցորդ (Երևանի պետական համալսարան, անգլերենի թիվ 2 ամբիոն, գիտ. ղեկավար բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ե.Լ. Երզնկյան)
2005 - 2007 թթ. մագիստրատուրա (Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի և գրականության բաժին)
2001 - 2005 թթ. բակալավր (Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի և գրականության բաժին)
1991 - 2001 թթ. Երևանի Վ. Սարոյանի անվան թիվ 138 միջն. դպրոց

Մասնագիտական գործունեություն
2016 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի ասիստենտ
2011 - 2016 թթ. ԵՊՀ անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի ավագ լաբորանտ, ժամավճարով դասախոս

Օտար լեզուներ
անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

manukyannarine@ysu.am

Նարինե Գագիկի Մանուկյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Նարինե Մանուկյան

Անգլերենի դասավանդման որոշ մեթոդների շուրջ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 1(26), 193-201 էջ

Նարինե Մանուկյան

Կանխենթադրույթը որպես լեզվական միավորներով պայմանավորված ներիմաստ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 1 (26), 95-104 էջ

Նարինե Մանուկյան

Կանխավարկածը որպես վերանվանական առանձնահատկություններով պայմանավորված ներիմաստ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1(24), էջ 108-114 |

Նարինե Մանուկյան

Քերականական-Թարգմանական Մեթոդի Կիրառումը Անգլերենի Արագացված Դասընթացներում | Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2018, 2(25), 139-146 էջ

Նարինե Մանուկյան

Կանխամտածված և ոչ կանխամտածված ներիմաստների արտահայտման առանձնահատկությունները երկխոսության մեջ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1(22), 135-141 էջ, Հայաստան |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Manukyan N.

The nature of intentional implicitness in dialogue | IV International scientific conference “21th century challenges in philology and foreign language teaching: from theory to practice”. Yerevan, 20-21 February, 2014 (Abstracts)