Նարինե Գագիկի Մանուկյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2016 թ-ից ասիստենտ
2014 թ-ից բանասիրական գիտությունների թեկնածու (Երևանի պետական համալսարան)
2011 - 2013 թթ. հայցորդ (Երևանի պետական համալսարան, անգլերենի թիվ 2 ամբիոն, գիտ. ղեկավար բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ե.Լ. Երզնկյան)
2005 - 2007 թթ. մագիստրատուրա (Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի և գրականության բաժին)
2001 - 2005 թթ. բակալավր (Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի և գրականության բաժին)
1991 - 2001 թթ. Երևանի Վ. Սարոյանի անվան թիվ 138 միջն. դպրոց

Մասնագիտական գործունեություն
2016 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի ասիստենտ
2011 - 2016 թթ. ԵՊՀ անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի ավագ լաբորանտ, ժամավճարով դասախոս

Օտար լեզուներ
անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

manukyannarine@ysu.am

Նարինե Գագիկի Մանուկյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Մանուկյան Ն.

Ներակայույթի դրսևորման առանձնահատկությունները երկխոսության մեջ | ԵՊՀ հրատարակչություն, «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, Երևան 2013, էջ 112 - 119 |

Երզնկյան Ե., Մանուկյան Ն.

Կանխամտածված ներիմաստի արտահայտումը զեղչված և անավարտ նախադասություններում | Օտար լեզուները Հայաստանում, N 5, 2013, Երևան, ԿԱԻ հրատ., էջ 19-32

Մանուկյան Ն.

Երկիմաստության ներիմաստի դրսևորումը երկխոսության մեջ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, N 13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 81-89

Մանուկյան Ն.

Երկխոսության կառավարման հարցի շուրջ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, N 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 106-114

Manukyan N.

On the types of contextual and situational ellipsis in the English language | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, N 10, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 65-77
 

Թեզիս/Thesis

Manukyan N.

The nature of intentional implicitness in dialogue | IV International scientific conference “21th century challenges in philology and foreign language teaching: from theory to practice”. Yerevan, 20-21 February, 2014 (Abstracts)