Լուսինե Գեղամի Թադևոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1998 - 2003 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակ.
2007 - 2011 թթ. Հայցորդ, ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական՝ «Ջրածնի պերօքսիդի միջոցով ցինկի օքսիդի և ցինկի սուլֆիդի քիմիական տեղափոխության օրինաչափությունները», 2011 թ., ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ:

Աշխատանքային փորձ
2003 - 2006 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող, INTAS 679
2006 թ-ից առ այսօր Ավագ լաբորանտ, Ընդհանուր եւ անօրգանական քիմիայի ամբիոն, Երեւանի պետական համալսարան
2012 - 2015 թթ. Ասիստենտ, Ընդհանուր եւ անօրգանական քիմիայի ամբիոն, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
2018 թ-ից առ այսօր Ասիստենտ, Ընդհանուր եւ անօրգանական քիմիայի ամբիոն, Երեւանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր եւ անօրգանական քիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր քիմիա և անօրգանական քիմիա, Ֆիզիկական քիմիա, կատալիզ, քիմիական տեղափոխության ռեակցիաներ.

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՄՆՏՑ A629

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

lusinet@ysu.am

Լուսինե Գեղամի Թադևոսյան

Ասիստենտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Тадевосян Л. Г., Григорян Г. Л.

Условия эффективного химического переноса оксида цинка парами пероксида водорода | Сборник материалов. “II Международная конференция по химии и химической технологии”, Ереван, 13-17 сентября 2010, с. 145-147

Григорян Г. Л., Тадевосян Л. Г.

Химический перенос сульфида цинка смесью паров пероксида водорода и воды | Хим. ж. Армении, Ереван, 2008, т. 61, № 3-4, с. 336-342

Тадевосян Л. Г., Григорян Г. Л.

Химический перенос сульфида цинка смесью паров пероксида водорода и воды | Тез. докл. на межд. конф. «Совр. проблемы хим. физики». Ереван, октябрь, 21 - 24. 2008. с. 98

Тадевосян Л. Г., Григорян Г. Л.

Роль паров воды в процессах химического переноса твердых соединений | Тез. докл. на первой научной конференции Армянского химического общества. Ереван, июль, 17 - 18. 2008. с. 88.

Бегларян А. А., Л. Г. Тадевосян, Григорян Г. Л.

Низкотемпературный химический перенос оксида цинка | Тез.докл. на межд. конф. по хим. и хим. тех., Ереван, октябрь 22 - 25, 2007, с. 124
 

Արտոնագիր/Patent

Առաքելովա Է., Ասատրյան Գ., Գրիգորյան Ֆ., Փարվանյան Վ., Գրիգորյան Գ., Թադևոսյան Լ., Բեգլարյան Հ., Ղազարյան Ս., Արսենյան Ֆ., Գասպարյան Հր., Ալոյան Ս.

Ցինկի օքսիդի շերտի նստեցման եղանակ | № 1966 A 2, 2007, էջ 5
 

Թեզիս/Thesis

Тадевосян Л. Г., Григорян Г. Л.

Изменения активности ZnО и ZnS в процессе химической транспортной реакции | Тезисы докладов. VI Международная научная конференция "Кинетика и механизм кристаллизации. Самоорганизация при фазообразо¬вании", Россия, Иваново, 21-24 сентября 2010, с. 134

Тадевосян Л. Г., Григорян Г. Л.

Влияние органических примесей на химический перенос оксида цинка | Материалы конференции. II научная конференция Армянского химического общества “Новые материалы и процессы”, Ереван-Горис, 4-8 октября 2010, с. 107

Բեգլարյան Հ. Ա., Թադևոսյան Լ. Գ.

Օքսիդների քիմիական տեղափոխության ռեակցիաներ 200oC ցածր ջերմաստիճաններում | ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցման թեզիսներ, Երևան 2009, 14-17 ապրիլի, էջ 5

Tadevosyan L. G.

Chemical transportation of MgO with H2O2 vapors | Enikolopov's readings, Yerevan, 2006, 4-7 october, p. 107-108