ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2019, հատոր 53, № 1
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2019, հատոր 53, № 1 հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  Բովանդակություն

  Ա. Բ. Ղազարյան

  On palette index of unicycle and bicycle graphs (Մեկ և երկու ցիկլեր պարունակող գրաֆների պալիտրայի ինդեքսի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #1, էջ 3-12 |

  Հ․ Ա․ Գրիգորյան

  Automorphisms of free Burnside groups of period 3 (3 պարբերությամբ ազատ բերնսադյան խմբերի ավտոմորֆիզմները ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #1, էջ 13-16 |

  Ա. Խ. Խաչատրյան , Խ. Ա. Խաչատրյան

  A uniqueness theorem for a nonlinear singular integral equation arising in p-adic string theory (Միակության թեորեմ p-ադիկ լարերի տեսությունում ծագող մի ոչ գծային սինգուլյար ինտեգրալ հավասարման համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #1, էջ 17-22 |

  Դ. Ս. Սարգսյան

  On the possibility of group-theoretic description of an equivalence relation connected to the problem of covering subsets in finite fields with cosets of linear subspaces (Վերջավոր դաշտերում ենթաբազմությունները գծային տարածություների հարակից դասերով ծածկելու խնդրի հետ կապված համարժեքության հարաբերության խումբ-տեսական նկարագրության հնարավորության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #1, էջ 23-27 |

  Լ. Է. Բուդաղյան , Դ. Ա. Գրիգորյան , Լ. Հ. Թորոսյան

  A necessary and sufficient condition for the uniqueness of βδ-normal form of typed λ-terms for the canonical notion of δ-reduction (Տիպիզացված λ-թերմերի βδ-նորմալ ձևի միակության անհրաժեշտ և բավարար պայմանի մասին` կանոնիկ δ-ռեդուկցիայի գաղափարի դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #1, էջ 28-36 |

  Դ. Ա. Գրիգորյան

  On the uniqueness of βδ-normal form of typed λ-terms for the canonical notion of δ-reduction (Տիպիզացված λ-թերմերի βδ-նորմալ ձևի միակության մասին` կանոնիկ δ-ռեդուկցիայի գաղափարի դեպքում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #1, էջ 37-46 |

  Ա. Ե. Մամասախլիսով

  Short-range disorder in polyelectrolytes: replicas and constrained annealing comparison (Կարճ տարածության վրա խանգարում պոլիէլեկտրոլիտներում․ ռեպլիկների և սահմանափակված այրման եղանակների համեմատությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #1, էջ 47-52 |

  Դ. Ա. Մարտիրյան

  Selection of coincidence electron-proton events in nuclei interaction (Էլեկտրոն-պրոտոնային դեպքերի ընտրությունը միջուկային փոխազդեցություններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #1, էջ 53-59 |

  Բ. Ժ. Մինասյան , Լ. Ա. Օդաբաշյան , Ժ. Ա. Բաղդասարյան , Ա. Ժ. Բաբաջանյան , Կ. Լի

  Computer modeling of microwave stripline resonators for non-invasive sensing (Ոչ հպումային զննման ուղղանկյունային տեսքի միկրոալիքային շերտագծային ռեզոնատորի համակարգչային մոդելավորում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #1, էջ 60-64 |
  In memory of Mihran S. Sharambeyan | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #1, էջ 65-66 |
  Ամփոփում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #1, էջ 67-72 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ