ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2022, հատոր 56, № 1
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2022, հատոր 56, № 1 հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  Բովանդակություն

  Ս. Ս. Հայրապետյան, Մ. Ս. Չոբանյան, Վ. Ա. Հովհաննիսյան, Լ. Ս. Բանյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Հանքային կոնդիցիոներների թթվային մշակման ազդեցությունը դրանց կառուցվածքայնացման հատկությունների վրա | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 1-9 |

  Ա․ Կ․ Դովլաթյան, Հ․ Գ․ Բադալյան, Լ․ Ռ․ Հարությունյա, Ռ․ Ս․ Հարությունյան

  (С_nPyr)_2S_2O_8 Պիրիդինիումի պերօքսոդիսուլֆատային կոմպլեքսների քվանտաքիմիական մոդելավորում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 10-17 |

  Ա․ Ս. Դադայան, Լ․ Ա. Ստեփանյան, Տ․ Հ. Սարգսյան, Ա․ Ս. Պողոսյան, Է․ Վ. Մինասյան, Մ․ Հ. Իսրայելյան, Ա․ Մ. Հովհաննիսյան, Ս․ Ա. Դադայան

  Խաղողի կորիզների յուղի և քուսպի հետազոտությունը՝ դրանց համալիր վերամշակման նախադրյալների բացահայտման նպատակով | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 18-30 |

  Ռ. Ե․ Իսրայելյան, Տ. Հ. Սարգսյան

  Սիբուտրամինի նույնականացման ԲԱՀՔ մեթոդի մշակում: Չհայտարարագրված սիբուտրամինի որոնում ախորժակը ընկճող կենսաբանորեն ակտիվ հավելումներում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 31-40 |

  Պ. Ս. Ղուկասյան, Ս. Բ. Մխիթարյան, Վ. Ա. Սարկեզիյան, Ս. Մ. Վարդապետյան, Օ. Ա. Քամալյան

  Ցածր ճնշումների դեպքում պրոպան-թթվածնային խառնուրդների հոմոգեն-հետերոգեն ակտիվացման ռեակցիայում ZnO-ով մոդիֆիկացված սիլիկահողի մակերևույթի տեքստուրային և կատալիտիկ առանձնահատկությունները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 41-48 |

  Պ. Հ. Վարդևանյան, Ն. Ռ. Պետրոսյան

  ԴՆԹ-ի և ՑՇԱ-ի հետ տարբեր լիգանդների կոմպլեքսների կառուցվածքային անցումների ուսումնասիրությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 49-55 |

  Մ. Ս. Միքաելյան, Մ. Ա. Շահինյան, Գ. Հ. Պողոսյան, Է. Գ. Սարգսյան, Ա. Վ. Ներկարարյան

  Առնետների արյան էրիթրոցիտների թաղանթների կայունության վրա ասպիրինի ազդեցության ուսումնասիրությունը թթվային հեմոլիզի մեթոդով | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 56-62 |

  Ա․ Մ․ Քոսյան

  Argiope ցեղի, ընտանիք Araneidae` Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) և Argiope lobata (Pallas, 1772) առաջին գրանցումը Հայաստանում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 63-67 |

  Վ․ Ս․ Գևորգյան

  Հայաստանում հանդիպող որոշ լայն տարածում ունեցող դեղասնկերի ֆենոլային միացությունները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 68-73 |

  Ս. Մ. Բադալյան, Ա. Լ. Բարխուդարյան, Ն. Գ. Ղարիբյան

  Հայաստանում տարածված ագարիկոմիցետային սնկերը՝ կոսմետիկ կենսաբաղադրամասերի աղբյուր | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 74-83 |

  Ս. Ա. Մկրտչյան, Ռ. Ա. Դունամալյան, Մ. Ա. Մարդիյան , Լ. Է. Ղուկասյան, Գ. Մ. Միրիջանյան

  Կրծքով կերակրման ազդեցությունը մանկահասակ երեխաների առողջական ցուցանիշների վրա | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 84-93 |

  Է. Ս. Գևորգյան , Լ. Է. Ղուկասյան, Կ. Վ. Բաղդասարյան

  Երաժշտության դերը ուսանողների ֆունկցիալ վիճակի ուղղման մեջ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 94-99 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ