Ռուզաննա Աշոտի Տեր-Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու 1985 թ.
Ատենախոսության թեման է` «Լև Տոլստոյի «Պատերազմ և խաղաղությունե վեպը հայերենե (թարգմանությունը որպես ոճական համարժեքության խնդիր)»

Աշխատանքային փորձ
1980 թ-ից մինչ 1989 թ. ԵՊՀ ռուս գրականության ամբիոնի դասախոս, 1989 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ռուս գրականության ամբիոնի դոցենտ:1972 - 1973 թթ., «Հայաստան» հրատարկչությունում, 1973 - 1979 թթ. «Սովետական դպրոց» թերթում թարգմանիչ:

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուս գրականության պատմություն(19-20-րդ դդ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռուս գրականության պատմություն, հայ-ռուսական գրական առնչություններ, թարգմանության տեսություն և պրակտիկա:

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի Խորհրդի անդամ

Պարգևներ
Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության պատվոգիր, ԵՊՀ-ի պատվոգիր

Ռուզաննա Աշոտի Տեր-Գրիգորյան

Դոցենտ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուս գրականության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Рузан Тер-Григорян

На перекрестке литературных связей (Գրական կապերի խաչմերուկում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 2 (17), էջ 38-46 |

Ռ. Ա. Տեր-Գրիգորյան

Ռուս դասականները արևմտահայ քննադատության գնահատմամբ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 134.2, Երևան 2011թ., էջ 3-15 |

Ռ. Ա. Տեր-Գրիգորյան

Լևոն Շանթը ռուս պոեզիայի թարգմանիչ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 148-159 |

Ռ. Ա. Տեր-Գրիգորյան

Հովհաննես Պալյան. բանաստեղծը և թարգմանիչը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 136-144 |

Ռ. Տեր-Գրիգորյան

Լև Տոլստոյի բնապատկերները բնագրում և թարգմանությամբ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 150-157 |