Սուրեն Հովհաննեսի Պողոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1978-1983թթ.`Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ
1987-1990թթ. ՀՀ գիտությունների ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1994 թ. թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն «Տնտեսական ազատությունը և դրա իրացման հիմնահարցերը» թեմայով, տնտեսագիտության թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
1999 թ-ից առ այսօր` ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի, Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ
2014թ.` ՀՊՏՀ ֆինանսներ ամբիոնի դոցենտ
2013թ.` ՀՊՏՀ բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոնի դոցենտ
2009-2012թթ.`ՀՊՏՀ արժեթղթերի շուկա, ֆինանսական շուկաներ և ինստիտուտներ ամբիոնի վարիչ
2007-2008թթ.`ՀՊՏՀ արժեթղթերի շուկա ամբիոնի դոցենտ,
1993-2006 թթ` ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող, ներդրումային քաղաքականություն թեմատիկ խմբի ղեկավար, բաժնի վարիչ
1991-1992թթ ՀՀ նախագահին կից սոցիալ-տնտեսական հանաձնաժողով, փորձագետ
1985-1992 թթ` ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտ, ավագ տնտեսագետ, կրտսեր գիտաշխատող, գիտաշխատող

Դասավանդվող դասընթացներ
Արժեթղթերի շուկա, Ներդրումների կառավարում, Ֆինանսական ածանցյալներ, Արժութային քաղաքականություն, Միջազգային ֆինանսական շուկաներ և օտարերկրյա ներդրումներ, Միջազգային բիզնես
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Արժեթղթերի շուկա,
ներդրումային պորտֆել
ֆինանսական շուկաների և գործիքների ֆունդամենտալ վերլուծություն
օտարերկրյա ներդրումներ
միջազգային բիզնես

Գիտական աշխատանքներ
28 գիտական հոդվածներ, «Արժեթղթերի շուկա» ուս. ձեռնարկ, համահեղինակ, Երևան, 2009
Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - լավ, վրացերեն - լավ

suren.pogosyan14@list.ru

Սուրեն Հովհաննեսի Պողոսյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Սուրեն Պողոսյան

Տնտեսության և ֆինանսական շուկաների փոխազդեցության տեսական հիմքերը | ՀՊՏՀ , 2020 (ընդունված է տպագրության)

Սուրեն Պողոսյան

Դրամի փոխարժեքի կայունացման ուղիները ՀՀ-ում | Գիտելիք, նորաստեղծություն և զարգացում ՀՊՏՀ 25-րդ գիտաժողովի նյութեր htpp:/media.asue.am/upload/gitajoxov/2pdf 2016, էջ 545-550

Սուրեն Պողոսյան, Նարինե Բալասանյան

ՀՀ արժութային շուկայի և արժութային քաղաքականության հիմնախնդիրները | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Երևան 2015, հ. 9-10,էջ 22-25

Պողոսյան Ս.

Կապիտալի միջազգային շուկայի արդի զարգացումները | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 367-377 |