ԱԻԴԱ ԻՍԿՈՅԱՆ
Կենսագրություն
Կրթություն
1957 - 1962 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ
1981 թ. Տալլինի (Էստոնիա) միջազգային իրավունքի դպրոցը, շրջակա միջավայրի միջազգային իրավական պահպանություն մասնագիտությամբ և ստացել ավարտական վկայական
1985 թ. ԽՍՀՄ ԳԱ պետության և իրավունքի ինստիտոտում (Մոսկվա) պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն
1997 թ. Ռիեկի համալսարանում իրավաբանական ֆակուլտետ, Պրակտիկ իրավաբանական կրթության դասընթաց
1999 թ. Ամերիկայի փաստաբանների միություն (ABA/CEELI) ծրագրի շրջանակներում Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման դասընթացներ

Գիտական աստիճան, կոչում
1985 թ.ից իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,
2014 թ.ից պրոֆեսոր

Ատենախոսության թեման
«Բուսական աշխարհարի պահպանության և օգտագործման իրավական կարգավորումը»: Մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.02:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Եվրոպական էկոլոգիական իրավունք, հասարակության մասնակցությունը էկոլոգիական որոշումներին, ջրային իրավունք, անտառային իրավունք, էկոլոգիական փորձաքննություն, հողային իրավունք, ռազմավարական բնապահպանական գնահատում

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ շրջակա միջավայրի իրավունք, հողային իրավունք և ԵՄ էկոլոգիական իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1962 - 2021 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունքի ամբիոն դասախոս
1997 - 2021 թթ. «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» հասարակական կազմակերպության նախագահ
1999 - 2019 թթ. ՀՀ Ազգային ժողովի սոցիալական, առողջապահության և բնության պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողողվի անկախ փորձագետ
2006 - 2021 թթ. Ֆրանսիական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս
2008 - 2018 թթ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության հանրային խորհրդի անդամ
2000 - 2016 թթ. ՀՀ ՄԱԿ ԵՏՀ «Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության մատչելիության, որոշումներ ընդունելու գործընթացին հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» կոնվենցիայի (Օրհուսի կոնվենցիա) ազգային համակարգող
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի քաղաքացիական դատավարության իրավունքի ամբիոնի վարիչ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2005 - 2021 թթ. Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իրավաբանների միության անդամ
2003 - 2021 թթ. ԵՊՀ ԲՈՀ-ի մասնագիտացված 001 խորհրդի անդամ
1999 - 2019 թթ. Բուդապեշտի Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի և Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրների էկոլոգիական իրավունքի ասոցիացիայի կոորդինացիոն խորհրդի անդամ
1998 - 2021 թթ. Ռուսաստանի էկոլոգիական ակադեմիայի թղթակից-անդամ
1994 - 2021 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի Գիտական Խորհրդի անդամ
2006 - 2016 թթ. ՀՀ Օրհուսի Կոնվենցիայի դրույթների իրականացման հարցերով միջգերատեսչական համակարգող հանձնաժողովի անդամ
2000 - 2007 թթ. Տարածաշրջանայի էկոլոգիական կենտրոն Հարավային Կովկասի երկրների համար վարչության անդամ
2000 - 2004 թթ. ՀՀ Նախագահին կից Արդարադատության Խորհրդի անդամ
1994 - 2005 թթ. Հայ կանանց միջազգային խորհրդի անդամ (AIWA)
1993 - 1996 թթ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության Գիտական Խորհրդի անդամ

Պետական պարգևներ
2007 թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Ոսկե մեդալ» Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության բնագավառում նշանակալի ավանդի համար
2009 թ. ԵՊՀ 90-ամյակի կապակցությամբ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ոսկե մեդալ
2013 թ. Մխրթար Գոշ մեդալ

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ԱԻԴԱ ԻՍԿՈՅԱՆ

 
 

Գիրք/Book

Աիդա Իսկոյան, Օլիմպիա Գեղամյան, Հեղինե Գրիգորյան

Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք. Ընդհանուր մաս | Գլխավոր խմբագիր՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Վ. Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2020, 416 էջ

Աիդա Իսկոյան, Հեղինե Հախվերդյան, Օլիմպիա Գեղամյան, Լաուրա Պետրոսյանց

Շրջակա միջավայրին վերաբերող իրավական ակտերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության ուղեցույց | Գիտագործնական մեկնաբանություններ: Ա.Բ. Իսկոյանի խմբագրությամբ, «Լուսաբաց» հրատ., Եր., 2015, 226 էջ

Իսկոյան Ա. Բ., Խաչատրյան Պ. Ժ.

Հայաստանի Հանրապետության հողային իրավունք (իրավական ակտերի ժողովածու) | ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, 588 էջ

Աիդա Իսկոյան, Հեղինե Հախվերդյան, Գոռ Մովսիսյան, Լաուրա Պետրոսյանց

Risk-Based Environmental Control and Locus Standi Jurisprudence | IUCNAEL EJournal, Issue 4: 2013, էջեր 43-49

Ա. Իսկոյան

ՀՀ անտառային օրենսդրության ուղեցույց | Ուղեցույց, Ա. Իսկոյան - գլխավոր խմբագիր, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2012, 352 էջ

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

Իսկոյան Ա.Բ. , Մովսիսյան Գ.Ս. , Հախվերդյան Հ.Ս.

Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք (1991-2009 թթ. իրավական ակտերի ժողովածու) | Իրավական ակտերի ժողովածու, 3-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևան, 2009, «Ասողիկ» հրատ., 768 էջ

Աիդա Իսկոյան

ՀՀ էկոլոգիական իրավունք նորմատիվ իրավական ակտերի ժողովածու | 2-րդ լրամշակված տարբերակը, Երևան, 2004

Ա. Բ. Իսկոյան

Բնապահպանական համաձայնագրեր, օրենքներ, ծրագրեր | «Թայմ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2004, 78 էջ

Аида Искоян

Орхусская конвенция: механизмы реализации национального законодательства | Ереван, Изд-во «Ноян тапан», 2003, 52 стр.

Այվազյան Ն., Ապիյան Ն., Գաբուզյան Ա, Գևորգյան Հ., Եղյան Ռ., Իսկոյան Ա., Խաչիկյան Հ., Ղազինյան Գ., Ղարախանյան Գ., Պետրոսյան Գ., Պետրոսյան Ռ., Վաղարշյան Ա., Քոչարյան Վ., Օհանյան Լ.

Պետություն և իրավունք | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ

Իսկոյան Ա.Բ.

ՀՀ էկոլոգիական իրավունք (նորմատիվ իրավական ակտերի ժողովածու) | Երևան, 2004, 405 էջ

Այվազյան Ն., Ապիյան Ն., Գաբուզյան Ա., Գևորգյան Հ., Եղյան Ռ., Իսկոյան Ա., Խաչիկյան Հ., Ղազինյան Գ., Ղարախանյան Գ., Պետրոսյան Գ., Պետրոսյան Ռ., Վաղարշյան Ա., Քոչարյան Վ., Օհանյան Լ.

Պետության և իրավունքի հիմունքներ | Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ

Ա. Բ. Իսկոյան

Բուսական աշխարհի պահպանության և օգտագործման իրավական կարգավորումը | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1987, 120 էջ
 

Հոդված/Article

Аида Искоян

Некоторые аспекты соотношения экологического права со смежными отраслями права и законодательства | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 203-220 |

Аида Искоян

Проблемы правового регулирования использования и охраны растительного мира сенокосов и пастбищ | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 238-249 |

Aida Iskoyan, Heghine Grigoryan

The Anthology and the System of Environmental Law of the Republic of Armenia | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 309-331 |

Աիդա Իսկոյան, Օլիմպիա Գեղամյան

Էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության իրավական կարգավորումը «Էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների կայացմանը հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» կոնվենցիայի համատեքստում | Պետություն և իրավունք, N 4 (74), Երևան, 2016, 21-32 էջ |

Աիդա Իսկոյան, Լիլիթ Երեմյան

Միջոցների կիրառման վերաբերյալ ՀՀ քրեաիրավական կարգավորման հիմնախնդիրները միջազգային էկոլոգիական իրավունքի համատեքստում | Պետություն և իրավունք, N 3 (73), Երևան, 2016, էջեր 32-40 |

Heghine Hakhverdyan, Aida Iskoyan, Laura Petrossiantz

Environmental protection in the context of the new constitution of the Republic of Armenia | IUCN Academy of Environmental Law eJournal. 2016, 7, p. 141-145

Աիդա Իսկոյան, Հեղինե Հախվերդյան, Լաուրա Պետրոսյանց

New EIA and SEA Legislation: Does It Bring Effective Solutions? | Report, IUCNAEL EJournal, Issue 5: 2015, p. 111-115

Аида Искоян

Формирование и развитие экологического права: международные и национальные предпосылки | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 174-189 |

Aida Iskoyan

The Issue of Locus Standi of Non-Governmental Organizations in the Sphere of Environmental Protection (Constitutional-Legal Analysis) | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 259-270 |

А. Б. Искоян

Процессуальная правосубьектность общественных организаций (Конститутционно-правовой анализ) | Сборник материалов международной и научно-практической конференции, посвященной 80-летию создания юридического факультета Ереванского государственного университета, стр. 33-50, 2013

Аида Искоян

Роль права в охране окружающей среды и участие общественности: опыт США (Օրենքի դերը շրջակա միջավայրի պահպանության գործում և հասարակայնության մասնակցությունը. ԱՄՆ-ի փորձը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 139.3, Երևան 2013թ., էջ 46-53 |

Ա. Բ. Իսկոյան

Основы развития национальной экологической политики как одной из важных условий совершенствования экологического законодательства | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջեր 328-339

Аида Искоян

Экологизация правовых норм как необходимая предпосылка эффективности действия экологического законодательства | Պետություն և իրավունք (Государство и право), Երևան, 2011, թիվ 2(52), էջեր 86-93 |

Ա. Բ. Իսկոյան

Организационно-правовое обеспечение охраны окружающей среды в Республике Армения: теория, практика, проблемы | Международный сборник научных трудов аграрных и юридических высших учебных заведений России, Украины, Белоруссии, Казахстана, других стран СНГ и государств Евросоюза: «Состояние, проблемы, пути совершенствования». Том 2. Под ред. Г.Е. Быстрова. Изд-во ООО «Торжокская Типография», 2009, էջեր 204-211

Աիդա Իսկոյան

Քաղաքացիների էկոլոգիական իրավունքների սահմանադրական ապահովումը և կայուն զարգացումը, Եվրոպակն փորձը | Պետություն և իրավունք, ամսագիր, ԵՊՀ, 2008 թ.

Ա. Բ. Իսկոյան, Օ. Լ. Գեղամյան

Մարդու էկոլոգիական իրավունքների սահմանադրական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում եվ ԱՊՀ անդամ-պետություններում | Արդարադատություն, Երևան, 2008, օգոստոս 1(2), էջեր 30-44

Աիդա Բագրատի Իսկոյան

Օրենսդրության հիմնախնդիրները շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում | Կովկասի Բնություն, Թբիլիսի, 2005

Աիդա Իսկոյան, Նունե Հովհաննիսյան, Ամալիա Համբարձումյան

Ինչպես և որտեղից ստանալ շրջակա միջավայրի ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցներում | Երևան, «Թայմ Պրինտ» հրատ., 2004, 71 էջ

Аида Искоян

Проблемы имплементации международных договоров Республики Армении в области окружающей среды | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2002, թիվ 3(17), էջեր 48-51

Аида Искоян

Экологические права граждан: понятие, состояние законодательства и проблемы развития | «Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2002, թիվ 3, էջեր 71-77

Аида Искоян

Международные правовые нормы в праве окружающей среды | «Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2002, թիվ 3, էջեր 13-21

Ա. Բ. Իսկոյան

Проблемы законодательства в области охраны окружающей среды в Армении | Պետություն և իրավունք (Государство и право), Երևան, 2002, թիվ1, էջեր 12-15

Аида Искоян

Соотношение гражданского и земельных кодексов в области регулирования земельных отношений | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2001, թիվ3, էջեր 27-33

Аида Искоян

Экологические права человека и Орхусская Конвенция | Ереван, Изд-во «Нжар», 2000, 22 стр.

Աիդա Իսկոյան

ՀՀ էկոլոգիական օրենսդրություն և իրավունք ՝ իրավիճակը, հիմնահարցերը և զարգացման ուղղությունները | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2000, թիվ 3(4), էջեր 36-40

Ա. Բ. Իսկոյան

К вопросу о некоторых проблемах развития права и законодательства в области права окружающей среды | Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), Երևան, 2000, թիվ 1, էջեր 46-51

Ա. Բ. Իսկոյան

Օхрана окружающей среды: политика-право | Պետություն և իրավունք (Государство и право), Երևան, 2000, թիվ2, էջեր 7-11

Ա. Բ. Իսկոյան

Повышение уровня экологической осведомленности общественности | Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), Երևան, 2000, թիվ 3-4, էջեր 71-81

Աիդա Իսկոյան

Շրջակա միջավայրի պահպանություն. քազաքականություն-իրավունք, Պետություն և իրավունք | ՀՀ Փաստաբանների միության ամսագիր, Երևան, 1999, թիվ 3, էջեր 23-27

Aida Iskoyan

From Law to Practice. Public Participation and Law Enforcement | "Frameworks of environmental legislation of countries in transition", Sentendre, 1999, pp. 16-18

Աիդա Իսկոյան

Շրջակա միջավայրի առնչությամբ որոշումներ ընդունելու գործընթացին հասարակայնության մասնակցության ուղեցույց | Ձեռնարկ, Երևան, 1999, 82 էջ

А. Искоян

Правовое вопросы возникновения и развития форм собственности | Материалы международной конференции «Земельные и сельскохозяйственные реформы в странах Центральной и Восточной Европы, России, Белорусии, Украины и других странах СНГ и Прибалтики», Минск, 1999, էջեր 13-15

A. Iskoyan

Legal Issues of Preservation of the Flora | Pace Jounral (Փեյս ամսագիր), Vol. 5 N2, New-York, 1998, pp. 7-32

Ա. Բ. Իսկոյան

Էկոլոգիական իրավունք, կոնցեպցիա, կառուցվածք և աղբյուրներ | Պետության և իրավունքի հիմունքներ, Երևան 1998, էջեր 11-34

А. Искоян

Законодательство и практика участии общественности при принятии экологически значимых решений | Двери в демократию (Դռներ դեպի ժողովրդավարություն), Львов, 1998, էջեր 7-22

Ա. Բ. Իսկոյան

Ճանապարհ դեպի Օրհուս, Եվրոպական Էկո ֆորում. Շրջակա միջավայրի նախարարների չորրորդ համաեվրոպական կոնֆերանս | «Շրջակա միջավայր և օրենք» թերթ, Երևան, 1998, N 5

A. Iskoyan

Legal and structural framework and the practice of public participation in Armenia | «Doors to Democracy: Legislation and the practice of public participation in environmental decision-making in CIS countries», Sentendre, 1998, pp. 9-40

Աիդա Իսկոյան

Էկոլոգիական իրավունքի զարգացման խնդիրները | Իրավունք և օրինականություն, Երևան, 1996, էջեր 10-17

Աիդա Իսկոյան

Սևանա լճի պահպանության իրավական կարգավորումը | «Սևանա լիճ. հիմնահարցեր և գործողությունների ռազմավարություն», Երևան, 1996 թ, էջեր 10-14

Աիդա Իսկոյան

Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի մասին օրենսդրություն | «Արեգ», Երևան, 1994, էջեր 12-26

Aida Iskoyan

Environmental Protection: Law and Policy | Proceedings of the first meeting of the International women association, Belmont, 1994, p. 7-10

Аида Искоян

Охрана растительного мира Армении в условиях приватизации | Материалы международной конференции “Право, пищепродукты и рынок”., Москва, 1991, стр. 19-22

Աիդա Իսկոյան

Բուսական աշխարհի օգտագործման և պահպանության իրավական կարգավորումը | Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1987, 120 էջ

Աիդա Իսկոյան

Բուսական աշխարհի պահպանությունը (իրավական հարցեր) | Գիտելիք, Երևան, 1985, էջեր 7-30

Аида Искоян

Правовая охрана диких растений, посевов и пастбищ | "Правовая охрана окружающей среды" Сборник статьей, Москва, 1985, стр. 9-13

А. Б. Искоян

Правовая охрана редких и исчезающих видов диких растений (Վայրի բույսերի հազվագյուտ և անհետացող տեսակների իրավական պահպանումը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (53), Երևան 1984թ., էջ 122-130 |

Ա. Բ. Իսկոյան

Վայրի բույսերի հազվագյուտ և անհետացող տեսակների իրավական պահպանություն | ԵՊՀ լրատու, 1984, թիվ 4, էջեր 12-16

Ա. Բ. Իսկոյան

Բույսերի իրավական պահպանության ձևեր | Գյուղատնտեսական գիտությունների նորություններ, 1984, թիվ 12, էջեր 12-16

Ա. Բ. Իսկոյան

Ջրային իրավունք | Խորհրդային Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան 1984, էջեր 25-32

Ա. Բ. Իսկոյան

Հողային իրավունք | Խորհրդային Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան 1984, էջեր 14-18

Ա. Բ. Իսկոյան

ՀՍՍՀ 1978թ. Սահմանադրությունը և շրջակա միջավայրի պահպանության մասին օրենսդրության հետագա կատարելագործումը | ՀՍՍՀ 1978թ. Սահմանադրության շրջանակներում օրենսդրության կատարելագործմանը նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1979, էջեր 13-14

Ա. Բ. Իսկոյան

Կոլտնտեսային իրավունք | Խորհրդային Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 1974, էջեր 12-20

Աիդա Իսկոյան

Բնության իրավական պահպանության որոշ հարցեր | Երիտասարդ գիտնականների կոնֆերանսի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1973, էջեր 11-14