Ալբերտ Սողոմոնի Ղազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ պատմության և փիլիսոփայության ֆակուլտետ։

Գիտական աստիճան
փիլիսոփայության գիտությունների թեկնածու,ատենախոսության
թեման` «Միջտեսական հարաբերությունները և գիտության համակարգայնությունը», 1978թ. ԵՊՀ։

Աշխատանքային փորձ
1970 - 1988 թթ. գիտաշխատող, ԱԱՀ ԳԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ։
1988-ից մինչև օրս ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դոցենտ։

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ,
Տրամաբանության դասընթաց,
Գիտության փիլիսոփայություն և մեթոդաբանություն։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իմացության տեսություն
Գիտության փիլիսոփայություն և մեթոդաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն։

Ալբերտ Սողոմոնի Ղազարյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Ս. Ղազարյան

Գիտական հետազոտության մեթոդաբանական առանձնահատկությունները | ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 112 էջ
 

Հոդված/Article

Ալբերտ Ղազարյան

Փիլիսոփայության պատմության՝ որպես գիտական գիտելիքի ընդունման չափանիշները | Բանբեր Երևանի համալսարանի: Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն: 2020, 1 (31), 15-22 էջ

Ալբերտ Ղազարյան

Փիլիսոփայության պատմության՝ որպես գիտական գիտելիքի ընդունման չափանիշները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 15-22 |

Ալբերտ Ղազարյան

Պատմության առարկան, գործառույթները և հիմնական մեթոդները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 3 (24), էջ 45-57 |

Ա. Ս. Ղազարյան

Գիտական տեսությունների մեթոդաբանական առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 136.4, Երևան 2012թ., էջ 32-41 |

Ա. Ս. Ղազարյան

Պատմական փաստի մեթոդաբանական առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 133.4, Երևան 2011թ., էջ 12-19 |