Ալիկ Ավետիքի Ղարիբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
Գիտական թեմա` Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը 1918 - 1920 թթ. և Մեծ Բրիտանիան, 2005 թ., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ գիտակազմակերպական բաժնի ավագ տեսուչ
2005 թ-ից ԵՊՀ Հայագիտական կենտրոնի կրտսեր, ապա Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի (ՀՀԻ) ավագ գիտաշխատող
2008 թ-ից ԵՊՀ գիտակազմակերպական բաժնի վարիչ
2008 թ-ից ԵՊՀ ՀՀԻ գիտական քարտուղար
2009 թ-ից ՀՀ պետական բուհերի ռեկտորների խորհրդի քարտուղար

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմության հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայկական հարցի, հայոց Ցեղասպանության, Արցախյան հերոսամարտի պատմության հիմնահարցեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՀՀԿԳՆ ԳՊԿ Արցախյան գոյամարտը օտար աղբյուրներում (2011 - 2013 թթ.)

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Ալիկ Ավետիքի Ղարիբյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Հայոց պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ալվինա Մանվելի Աղաբաբյան, Ալիկ Ավետիքի Ղարիբյան

Արցախ, մաս 1 | Մենագրություն, «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2014, 160 էջ

Симонян А. Г., Гарибян А. А.,

Арцах-Карабах. Библиография на русском языке 1988-2010 гг. | изд. ЕГУ, Ереван, 2011, 400 с.
 

Հոդված/Article

Արման Եղիազարյան, Ալիկ Ղարիբյան

Ինքնության խնդիրները Մոսկվայի հայ երիտասարդության շրջանում | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 2, 191-199 էջ, 2019

Ալիկ Ղարիբյան, Արա Ազատյան

Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդայնացման հիմնահարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 67-75 |