Ալիտա Սերգեյի Դանագուլյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1953 – 1958 թթ. ԵՊՀ Ֆիզմաթ ֆակուլտետի ուսանող
1958 - 1961 թթ. ԵՊՀ միջուկային ֆիզիկայի ամբիանի ասպիրանտ (Մոսկվայի պետական համալսարան, Դուբնայի Միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
1964թ. ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու «Որոշ սֆերիկ և դեֆորմացված միջուկների տրոհման սխեմաներ», ԵՊՀ
1993թ. Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր «Ֆոտամիջուկային ռեակցիաների հետազոտությունը միջուկների 24≤A≤130 զանգվածային տիրույթում»

Աշխատանքային փորձ
1961 - 1964 թթ. Ավագ լաբորանտ, ասիստենտ, դոցենտ, ԵՊՀ
2002 - 2005 թթ. Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, ԵՊՀ
1993 թ-ից մինչ այժմ Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Միջուկային ֆիզիկա և տարրական մասնիկներ
Միջուկային և ռադիո քիմիա
Միջուկային ռեակցիաներ
Միջուկային մոդելներ
Տարրական մասնիկների ֆիզիկայի ներածություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջուկային ֆիզիկա, միջուկային սպեկտրոսկոպիա, միջուկային ռեակցիաներ, միջուկի կառուցվածք

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2002 - 2005 թթ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ 0995
2004թ. ANSEF Grant N04 - PS - Cheminorg - 813- 91

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Աշխարհի իննովացիաների հիմնասրամի անդամ
«Կանայք ֆիզիկայում» կազմակերպության ղեկավարը Հայաստանում

Պարգևներ
2007թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Ալիտա Սերգեյի Դանագուլյան

Պրոֆեսոր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

G.H. Hovhannisyan, A.S. Danagulyan, T.M. Bakhshyan

47SC Production With Electron Accelerator | International Conference on Nuclear and Radiation Physics and Materials: NRPM 2019, 58 էջ

G. H. Hovhannisyan, A. S. Danagulyan, T. M. Bakhshiyan

Influence of high-spin states on isomeric ratios of nuclear reaction products | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2017, Vol. 52, Issue 4, 305–310 pp.

G. H. Hovhannisyan, A. S. Danagulyan, T. M. Bakhshiyan, I. A. Kerobyan

Special Features of Isomeric Ratios in Nuclear Reactions Induced by Various Projectile Particles | Physics of Atomic Nuclei. 2016, 79,3, 326–334 pp. |

A. S. Danagulyan, G. H. Hovhannisyan, T. M. Bakhshiyan, G. V. Martirosyan

Features of isomeric reatios in nuclear reactions with different projectiles | Physics of Atomic Nuclei. 2016, 79,3, 326-334 pp.

A. S. Danagulyan, G. H. Hovhannisyan

Some Medical Radionuclides Production by C18/18 Cyclotron | Armenian Journal of Physics. 2016, 9,2, 178-182 pp. |
1   2   3   4   5   6   7   8   13  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

A. S. Danagulyan, G. H. Hovhannisyan

Some Medical Radionuclides Production by C18/18 Cyclotron | International Workshop on Ionizing and Non- Ionizing Radiation Influence on Structure and Biophysical Properties of Living Cells, 2015, p. 111-112