Ալվարդ Արարատի Ալեքսանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1963 - 1975 թթ. սովորել է Վեդու թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում։
1975 - 1980 թթ. սովորել է Երևանի Պետական Համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում։
2001 թ-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն։

Աշխատանքային փորձ
1973 - 1975 թթ. աշխատել է Արարատի շրջանի «Սևան» գյուղական կամավոր սպորտ ընկերությունում, որպես հրահանգիչ։
1980 - 1986 թթ. աշխատել է Երևան քաղաքի Խորհրդային շրջանի իրավաբանական կոնսուլտացիայում` որպես փաստաբան։
1986 - 1996 թթ. աշխատել է Երևան քաղաքի Մաշտոցի շրջանի ժողդատարանում` ժողդատավոր։
1996 - 2002 թթ. աշխատել է «Հրաչյա Աճառյան » համալսարանում` դասախոս։
2002 թվականից մինչև օրս աշխատում է Երևանի Պետական Համալսարանում` ասիստենտ։

Անդամակցությունը հասարակական կազմակերպություններին
ՀՀ Իրավաբանների միություն
ՀՀ փաստաբանների պալատի փաստաբան

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչի իմացություն
Microsoft Word, internet, Exel

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)

Ալվարդ Արարատի Ալեքսանյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ալեքսանյան Ալվարդ

Հայ իրավաքաղաքական միտքը վաղ ֆեոդալիզմի ժամանակաշրջանում | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 150 էջ
 

Հոդված/Article

Ալվարդ Ալեքսանյան

Գարեգին Նժդեհի քաղաքական իրավական հայացքները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 17-28 |

Ալվարդ Ալեքսանյան

Մեսրոպ Թաղիադյանի քաղաքական և իրավական հայացքները | Պետություն և իրավունք, 2016, 1(71), էջ 15-21

Ալվարդ Ալեքսանյան

Գրիգոր Տաթևացու քաղաքական և իրավական հայացքները | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 68-86 |

Alvard Aleksanyan

Yeznik Koghbatsi’s Legal Views | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.25-33 |

Ալվարդ Ալեքսանյան

Իրավաքաղաքական միտքը Կիլիկիայի հայկական պետությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջ 482-492
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը