Ալվարդ Հակոբի Ջիվանյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 թ. բանասիրական գիտությունների դոկտորի դիպլոմ, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվ. Գրականության ինստիտուտ, Երևան
2007 թ-ից դոցենտ
1991 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Մոսկայի լեզվաբանական համալսարան
1988 - 1991 թթ. Մոսկվայի Մ. Թորեզի անվան օտար լեզուների ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, ռոմանագերմանական բանասիրության ամբոն

Մասնագիտական գործունեություն
2007 թ–ից մինչ այժմ ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
1991- 2007 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Միացյալ թագավորություն, Իռլանդիա, Չեխիա, Էստոնիա

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն և գերմաներեն (խոսակցական)

Ալվարդ Հակոբի Ջիվանյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ալվարդ Ջիվանյան

Հմայված հոգիների պարտեզում. մանկական գրականության տեսության խնդիրներ | Զանգակ, 2016թ․, 174 էջ

Ալվարդ Ջիվանյան

Երկնքից ընկավ երեք խնձոր. հրաշապատում հեքիաթը որպես վաղնջատեքստ | Մենագրություն, Զանգակ, 2008, 86 էջ

Alvard Jivanyan

Rhetorical Transformations in Fairy Tales | Monograph, Երևան, Զանգակ, 2007, 47p.

Alvard Jivanyan

The Fairy Tale as Archetext | Monograph, Երևան, Զանգակ, 2007, 58 p.

Alvard Jivanyan

As White as a Wisp of Cotton: On the Rhetoric of Armenian Spinning Tales | Monograph, Yerevan: Zangak, 2006, 56 p.
 

Հոդված/Article

Ալվարդ Ջիվանյան

Մանկական գրականության միջմշակութային և ներմշակութային փոխակերպումներ | Հասկեր. Մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, 2011, N 1, Էջ 96-105

Ալվարդ Ջիվանյան

Երկնքից ընկավ երեք խնձոր. Հայկական հեքիաթի ավարտի բանաձևերը | Հայկազյան հայագիտական հանդես, հատոր Լ, 2010, Բեյրութ, Էջ 29-41

Ալվարդ Ջիվանյան

Հեքիաթը որպես եզր և հասկացություն. Բանհյուսական և գրակա հեքիաթների փոխառնչությունը | Աստղիկ, 20-21, 2010-2011, Երևան, Էջ 65-71

Alvard Jivanyan

Spinning and Speech in Armenian Versions of “Kind and Unkind Girls” (ATU 480) | Cosmos/The Journal of the Traditional Cosmology Society, vol. 23 for 2007, Edinburgh 2009, pp. 151-169

Ալվարդ Ջիվանյան

Հեքիաթը բարձր նորաձևության համատեքստում | Ոսկեդիվան. Հեքիաթագիտականհանդես, պրակ 1, 2009, Երևան, Էջ 155-168
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը