Ամալյա Նշանի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության բաժին (բակալավր)
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության բաժին (մագիստրատուրա)
2014 - 2017 թթ. Մահթումկուլիի անվան պետական համալսարանի թուրքմեներենի և թուրքմենական գրականության ֆակուլտետ, թուրքմենական գրականության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Թեկնածուական թեմա - «Գրականության ազգայինի արտացոլումը գեղարվեստական թարգմանության մեջ (Մահթումկուլիի ստեղծագործությունների հայերեն թարգմանությունների օրինակով) » (արտասահմանյանգրականություն), 24.03.2017

Աշխատանքային փորձ
2014 - 2017թթ.Աշխաբադի Մահթումկուլիի անվան պետական համալսարան, Օտար լեզուների ֆակուլտետ, դասախոս
2017 թ –ից առ այսօր ԵՊՀ թուրքագիտության ամբիոնի (վերանվանումից հետո` թյուրքագիտության ամբիոնի) ավագ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ադրբեջաներեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Թյուրքական գրականություն, հայ-թուրքմենական գրական առնչություններ, թյուրքական լեզուներ, գեղարվեստական թարգմանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն, թուրքմեներեն, ադրբեջաներեն

Պարգևներ
Երիտգիտնականի կոչում, 1-ին կարգ (Թուրքմենստան, Աշխաբադ, 12.06.2016թ.)

Ամալյա Նշանի Պետրոսյան

Ասիստենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Թյուրքագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ամալյա Պետրոսյան

Թուրքմեն բանաստեղծ Մահթումկուլի Ֆրագիի դերը հոգևոր արժեքների պահպանման գործում | ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու,ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 79-82

Ամալյա Պետրոսյան

«Գեղեցկուհուն»բանաստեղծությունը՝հայերեն | Մահթումկուլիի անվան պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, Թուրքմեն. պետ. հրատ., Աշխաբադ, 2014, էջ201-208
 

Թեզիս/Thesis

Амалия Петросян

Армянские переводы произведений махтумкули фраги | Наука, техника и инновационные технологии в эпоху могущества и счастья. 2019, стр. 440-441