Անահիտ Հայրապետի Գալստյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2007 դոցենտի գիտական կոչում լեզվաբանություն մասնագիտությամբ, դիպլոմ
2002 բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, դիպլոմ
1999 վերապատրաստում, Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան, օտար լեզուների ֆակուլտետ
1982 – 1987 ԵՊՀ հայկական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բաժին (անգլերեն լեզու և գրականություն)

Մասնագիտական գործունեություն
2007 – Դոցենտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
2002 – 2007 Ասիստենտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1996 – 2002 դասախոս, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1994 – 1996 լաբորանտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1988 – 1994 անգլերենի ուսուցչուհի, Երևանի No24 միջնակարգ դպրոց

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ (1997, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008), Դանիա (2008), ԱՄՆ (2009), Իտալիա (2010)

Օտար լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն, գերմաներեն (բավարար)

Անահիտ Հայրապետի Գալստյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

R. Araqelyan, G. Harutyunyan, A. Galstyan

A Guide to the Preparation of Thesis | Ուս. ձեռնարկ: Լուսակն: 2016թ․, 28 էջ, Հայաստան, Երևան

A. Galstyan, Sh. Paronyan

Historical Development of English | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013

Ա. Գալստյան

Անգլերենում ֆրանսերենից փոխառված բառերի յուրացման ընթացքը XVII–XVIII դարերում | Մենագրություն, Երևան, «Լիմուշ» հրատ. 2009

A. Galstyan, Sh. Paronyan

Highlights of History of English | Դասագիրք, Երևան, պետ. համալսարանի հրատ. 2008

Sh. Paronyan, A. Galstyan

Introduction to Philology | Manual, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008
 

Հոդված/Article

Ա. Հ. Գալստյան

Գիտակցվածությունը որպես հոգեբանական արդի հիմնախնդիր | ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գի¬տա¬ժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 381-385

A. Galstyan, J. Sargsyan

The Impact of English on Armenian | Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես 1-2(7)/2010 - Երևան, Էջ 79 - 82

Անահիտ Հայրապետի Գալստյան

One World, One Language | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում - 10 (գիտ. աշխատությունների ժողովածու), Երևան, պետ. համալսարանի հրատ. 2009, Էջ 23 - 29

Ա. Գալստյան

Վախ հասկացության զուգորդական դաշտերը հայերենում և անգլերենում | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, «Լուսակն» հրատ. 2009, էջ 30 - 33

Ա. Գալստյան

Ֆրանսերեն բառափոխառությունների իմաստաբանական յուրացմանը վերաբերող որոշ հարցեր | Աստղիկ 19, Երևան, «Սահակ Պարթև» հրատ. 2009, էջ 100-110
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը