Անահիտ Համբարձումի Համբարձումյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1998 թ-ից Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Եվրասիա հիմնադրամ: Գործարարական հաղորդակցություն: Էկոնոմետրիկական խնդիրներ համակարգչային մշակմամբ
1994 - 1995 թթ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան: Շուկայական կողմնորոշմամբ տնտեսություն ծրագրով սերտիֆիկատ
1987 թ-ից ՀՍՀ Էկոնոմիկայի նախարարությանն առընթեր ՏՊԳՀԻ-ում 08.00.21. - Էկոնոմիկա, պլանավորում և արդյունաբերության ու նրա ճյուղերի կազմակերպում և կառավարում մասնագիտությամբ դիսերտացիայի պաշտպանություն, թեմա` Բանվորների նյութական շահագրգռվածությունը արդյունաբերական արտադրության ինտենսիվացման բարձրացման համար
1972 - 1975 թթ Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում ասպիրանտ
1965 - 1969 թթ Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետում ուսանող

Աշխատանքային փորձ
1994 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի դոցենտ
1992 - 1994 թթ ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում գիտական խմբի ղեկավար
1988 - 1992 թթ Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում Աշխատանքային ռեսուրսների բաժնի ավագ գիտաշխատող
1975 - 1988 թթ Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում Աշխաատանքային ռեսուրսների բաժնի կրտսեր գիտաշխատող
1972 - 1975 թթ Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում արտադրությունից կտրված ասպիրանտ:
1970 - 1972 թթ Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում «Աշխատանքային ռեսուրսների» բաժնի կրտսեր գիտաշխատող
1969 - 1970 թթ Կրտսեր գիտատեխնիկական աշխատող ՏՊԳՀԻ-ի բնակչության կենսամակարդակի գիտական խմբում

Գիտական հետազոտությունները
1972 - 1994 թթ. Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում և գիտական հետազոտությունների հաշվետվությունների կատարման մասնակից
2002 - 2003 թթ. Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի փորձագետ
2006 - 2008 թթ. Աշխատանքի շուկայի վերլուծությունԿԲ-ի դրամաշնորհով կատարվող թեմայի ավագ գիտաշխատող
2008 - 2010 թթ. Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացմանառանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում պետ.պատվերով գիտահետազոտական թեմայի ավագ գիտաշխատող

Գիտաժողովներին մասնակցությունը
1977 թ. Կին - գիտնականների գիտաժողով, Երևան
1978 թ. Երիտասարդ գիտաշխատողների գիտաժողով, Երևան
1980 թ. Երիտասարդ գիտաշխատողների իտաժողով, Երևան
1985 թ. Համամիութենական գիտաժողով, Դնեպրոպետրովսկ
1986 թ. Համամիութենական իտա-կոորդինացնող խորհրդակցություն, Երևան
1999 թ. ԵՊՀ 80-ամյակին նվիրված գիտաժողով, Երևան
2007 թ. Ընդառաջ երիտասարդության զբաղվածությանը, Երևան
2008 թ. ՀՀ-ից ՌԴ միգրացիայի խնդիրները, Երևան

Կարդացվող դասընթացներ
Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա
Աշխատանքային հարաբերությունների պետական կարգավորում

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն, ֆրանսերեն` բառարանի օգնությամբ

Անահիտ Համբարձումի Համբարձումյան

Պրոֆեսոր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման եւ գործարարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Անահիտ Համբարձումյան

Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքային էկոնոմիկա | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 276 էջ |

Ա. Հ. Համբարձումյան

ՀՀ աշխատաշուկան. իրավիճակը և միտումները | ԵՊՀ հրատարակչություն, Եր., 2016թ.,175 էջ

Ա. Համբարձումյան

Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2011թ., 232 էջ

Հ. Սարգսյան, Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան , Հ. Մարզպանյան, Ա.Խառատյան, Մ. Եղիազարյան, Ն. Քոչինյան, Հ. Մկրտչյան

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ

Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան, Ռ. Եգանյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան

ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:

Ս. Ղանթարջյան, Ա. Համբարձումյան, Ա. Սարգսյան

Կառավարման և գործարարության ընտրովի հարցեր | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2005, 38 էջ

Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան, Գ.Ա. Ղարիբյան, Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան, Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան, Կ.Ս. Գաբուզյան, Վ.Վ. Քոչարյան, Գ.Ս. Ղազինյան, Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան, Ս.Հ. Խաչատրյան, Ս.Ս. Պետրոսյան, Գ.Ա. Մելքումյան

Մարդկային զարգացման հիմունքներ | Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ

Ա. Համբարձումյան

Մարդկային կապիտալի տեսությունը | ԵՊՀ ՏՖ մագիստրատուրայի ծրագիր, 2004 թ.

Ա.Հ. Համբարձումյան

ՀՀ-ում ձեռնարկատիրության բարենպաստ միջավայրի ստեղծման միջոցառումները և ձեռնարկատիրական ռիսկի գնահատման մեթոդիկան | Գիտահետազոտական աշխատանք, Պաշտպանված է ՏՊԳՀԻ-ի գիտխորհրդում, Երևան, 1993թ., 215 էջ

Ա.Հ. Համբարձումյան

ՀՀ տնտեսության ոչ պետական ոլորտի զարգացման և ործունեության կարգավորման ուղղություններն ու մեխանիզմը | Գիտահետազոտական աշխատանք, Պաշտպանված է ՏՊԳՀԻ-իգիտ. Խորհրդում, Երևան, 1992թ., 140 էջ
 

Հոդված/Article

Ա. Հ. Հաբարձումյան

ՀՀ աշխատանքային ռեսուրսների ձևավորումը և բաշխումը | Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրները (պարբերական գիտական ժողովածու), Երևան, «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատարակչություն, 2015, էջ 31-45

Ա. Հ. Համբարձումյան

Զբաղվածությունը ՀՀ աշխատաշուկայում | «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» ամսագիր, հ.11-12, Եր., 2015թ., էջ 20-26

Ղարիբյան Գ., Համբարձումյան Ա.

Գործազրկությունը և մարդկային կապիտալի կորուստները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 354-366 |

Ա. Հ. Համբարձումյան

Աշխատանքի տնտեսագիտության որոշ հասկացությունների հստակեցման փորձ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 141.5, Երևան 2013թ., էջ 24-30 |

Համբարձումյան Ա.Հ.

ՀՀ զբաղվածության դինամիկան անկախության 20 տարիներին | Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ, Երևան, 2012թ., ՕՐ-ԴԱՐ

Համբարձումյան Ա.Հ.

ՀՀ-ում մարդկային կապիտալի իրացման ասպեկտները | «ՀՀ-ում աշխատանքային օրենսդրությունը որպես գենդերային հավասարությանը նպաստող արդյունավետ մեխանիզմ», Համաժողովի նյութեր, Երևան 2009թ.

Համբարձումյան Ա.Հ.

ՀՀ աշխատաշուկայի ձևավորման միտումները | Երևան, 2006թ.,էջ 9

Ա.Հ. Համբարձումյան

Պետությունը և ոչ պետական սեկտորը | Մենագրություն, Գործարար Հայաստան հ. 1-2, 1993թ.

Ա.Հ. Համբարձումյան

Ոչ պետական սեկտորը տնտեսական վերափոխումների համակարգում | Գործարար Հայաստան հ. 8-9, 1992 թ.