Անահիտ Համբարձումի Համբարձումյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1998 թ-ից Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Եվրասիա հիմնադրամ: Գործարարական հաղորդակցություն: Էկոնոմետրիկական խնդիրներ համակարգչային մշակմամբ
1994 - 1995 թթ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան: Շուկայական կողմնորոշմամբ տնտեսություն ծրագրով սերտիֆիկատ
1987 թ-ից ՀՍՀ Էկոնոմիկայի նախարարությանն առընթեր ՏՊԳՀԻ-ում 08.00.21. - Էկոնոմիկա, պլանավորում և արդյունաբերության ու նրա ճյուղերի կազմակերպում և կառավարում մասնագիտությամբ դիսերտացիայի պաշտպանություն, թեմա` Բանվորների նյութական շահագրգռվածությունը արդյունաբերական արտադրության ինտենսիվացման բարձրացման համար
1972 - 1975 թթ Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում ասպիրանտ
1965 - 1969 թթ Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետում ուսանող

Աշխատանքային փորձ
1994 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի դոցենտ
1992 - 1994 թթ ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում գիտական խմբի ղեկավար
1988 - 1992 թթ Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում Աշխատանքային ռեսուրսների բաժնի ավագ գիտաշխատող
1975 - 1988 թթ Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում Աշխաատանքային ռեսուրսների բաժնի կրտսեր գիտաշխատող
1972 - 1975 թթ Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում արտադրությունից կտրված ասպիրանտ:
1970 - 1972 թթ Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում «Աշխատանքային ռեսուրսների» բաժնի կրտսեր գիտաշխատող
1969 - 1970 թթ Կրտսեր գիտատեխնիկական աշխատող ՏՊԳՀԻ-ի բնակչության կենսամակարդակի գիտական խմբում

Գիտական հետազոտությունները
1972 - 1994 թթ. Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում և գիտական հետազոտությունների հաշվետվությունների կատարման մասնակից
2002 - 2003 թթ. Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի փորձագետ
2006 - 2008 թթ. Աշխատանքի շուկայի վերլուծությունԿԲ-ի դրամաշնորհով կատարվող թեմայի ավագ գիտաշխատող
2008 - 2010 թթ. Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացմանառանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում պետ.պատվերով գիտահետազոտական թեմայի ավագ գիտաշխատող

Գիտաժողովներին մասնակցությունը
1977 թ. Կին - գիտնականների գիտաժողով, Երևան
1978 թ. Երիտասարդ գիտաշխատողների գիտաժողով, Երևան
1980 թ. Երիտասարդ գիտաշխատողների իտաժողով, Երևան
1985 թ. Համամիութենական գիտաժողով, Դնեպրոպետրովսկ
1986 թ. Համամիութենական իտա-կոորդինացնող խորհրդակցություն, Երևան
1999 թ. ԵՊՀ 80-ամյակին նվիրված գիտաժողով, Երևան
2007 թ. Ընդառաջ երիտասարդության զբաղվածությանը, Երևան
2008 թ. ՀՀ-ից ՌԴ միգրացիայի խնդիրները, Երևան

Կարդացվող դասընթացներ
Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա
Աշխատանքային հարաբերությունների պետական կարգավորում

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն, ֆրանսերեն` բառարանի օգնությամբ

Անահիտ Համբարձումի Համբարձումյան

Պրոֆեսոր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման եւ գործարարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Անահիտ Համբարձումյան

Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքային էկոնոմիկա | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 276 էջ |

Ա. Հ. Համբարձումյան

ՀՀ աշխատաշուկան. իրավիճակը և միտումները | ԵՊՀ հրատարակչություն, Եր., 2016թ.,175 էջ

Ա. Համբարձումյան

Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2011թ., 232 էջ

Հ. Սարգսյան, Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան , Հ. Մարզպանյան, Ա.Խառատյան, Մ. Եղիազարյան, Ն. Քոչինյան, Հ. Մկրտչյան

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ

Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան, Ռ. Եգանյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան

ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:
 

Հոդված/Article

Համբարձումյան Ա.Հ.

ՀՀ-ում մարդկային կապիտալի իրացման ասպեկտները | «ՀՀ-ում աշխատանքային օրենսդրությունը որպես գենդերային հավասարությանը նպաստող արդյունավետ մեխանիզմ», Համաժողովի նյութեր, Երևան 2009թ.

Համբարձումյան Ա.Հ.

ՀՀ աշխատաշուկայի ձևավորման միտումները | Երևան, 2006թ.,էջ 9

Ա.Հ. Համբարձումյան

Պետությունը և ոչ պետական սեկտորը | Մենագրություն, Գործարար Հայաստան հ. 1-2, 1993թ.

Ա.Հ. Համբարձումյան

Ոչ պետական սեկտորը տնտեսական վերափոխումների համակարգում | Գործարար Հայաստան հ. 8-9, 1992 թ.