Անահիտ Արտյոմի Մանասյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2016 թ. հունվար-հունիս ԱՄՆ Թաֆթս համալսարանի Ֆլեթչերի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոց
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (ավարտել է գերազանցությամբ)
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (ավարտել է գերազանցությամբ)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ատենախոսության թեման
«Սահմանադրական դատարանի որոշումների տեղը ՀՀ իրավական համակարգում և դրանց դերը Սահմանադրության կայունության ապահովման գործում»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Սահմանադրական իրավունքի զարգացման արդի միտումները, սահմանադրական արդարադատությանն առնչվող հիմնախնդիրները, սահմանադրական մշակույթին վերաբերող հիմնահարցեր, մարդու իրավունքներ, սահմանադրական զարգացումների հիմնահարցեր

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ սահմանադրական իրավունք, Սահմանադրական արդարադատություն, ԱՄՆ Սահմանադրությունը և իրավական համակարգը 21-րդ դարում

Աշխատանքային փորձ
2022 թ.նոյեմբերից ՀՀ Գլխավոր դատախազի տեղակալ
2022 թ. ապրիլից օգոստոս ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող <Հայաստանում արդարադատության համակարգի ամրապնդում> ծրագրի ավագ իրավական փորձագետ
2020 թ-ից օգոստոսից այժմ Դատավորների գործունեության գնահատման հանձնաժողովի անդամ
2019 թ. հունվարից 2021 թ. հուլիս Արդարադատության ակադեմիայի պրոռեկտոր
2017 թ. փետրվարից 2019թ. հունվար Արդարադատության ակադեմիայի գիտական աշխատանքի գծով պրոռեկտոր
2016 թ. դեկտեմբերից 2018 թ. մարտ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի խորհրդական
2015 թ-ից ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2014 թ-ից դասախոս Արդարադատության ակադեմիայում
2014 - 2016 թթ. դեկտեմբեր ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահի ավագ խորհրդական
2013 - 2014 թթ. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական
2012 թ-ին ստաժավորում է անցել Հունգարիայի սահմանադրական դատարանում
2010 - 2015 թթ. ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
2009 - 2013 թթ. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահի օգնական
2008 - 2009 թթ. փորձագետ ՀՀ արդարադատության նախարարի աշխատակազմում

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2022թ. մարտից այժմ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ
2020 թ. հունվարից 2021 թ. հունվար Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ
2021 թ. փետրվարից այժմ – Ուկրաինայում հրատարակվող «JURIDICA» միջազգային գիտական ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
2020 թ. հունվարից այժմ – Վարշավայում հրատարակվող «Քաղաքագիտական հետազոտություններ» միջազգային գիտական ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
2015 թ-ից այժմ ՀՀ ԲՈԿ-ի` ԵՊՀ-ում գործող իրավագիտության 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ
2013 թ-ից այժմ տարածաշրջանային «Հարավային Կովկաս իրավաբանական ամսագրի» խմբագրական խորհրդի անդամ
2012 թ-ից 2018 թ. մարտ ՀՀ սահմանադրական դատարանի տեղեկագրի ռուսերեն հավելվածի հրատարակչական խմբի անդամ
2012 թ-ից այժմ Մոսկվայում հրատարակվող «Համեմատական սահմանադրական տեսություն» միջազգային գիտական հանդեսի տարածաշրջանային թղթակից

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2016 թ-ից այժմ «Սահմանադրական մշակույթ» միջազգային վերլուծական կենտրոնի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
2008 թ-ից այժմ ՀՀ իրավաբանների միության անդամ
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ՈւԳԸ նախագահ

Գիտական գործուղումներ
2013 թ-ին վերապատրաստվել է Գերմանիայում՝ Բեռլինի Հերթի կառավարման դպրոցում: Զեկույցներով հանդես է եկել հանրապետական և միջազգային բազմաթիվ գիտաժողովների շրջանակներում (այդ թվում՝ Ռուսաստանում, Լիտվայում, Բելառուսում, Բոսնիա և Հերցեգովինայում, Գերմանիայում, Վրաստանում, Ինդոնեզիայում, Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում), դասախոսություններով հանդես է եկել միջազգային մի քանի սեմինարների շրջանակներում, արտասահմանյան տարատեսակ գիտական եւ ուսումնական հաստատություններում (այդ թվում՝ Վրաստանում, Հունգարիայում, Ուկրաինայում)։ Որպես փորձագետ մասնակցել է միջազգային տարբեր կառույցների (ԵԱՀԿ, Եվրոպայի խորհուրդ, ՄԱԿ և այլն) կողմից տարատեսակ հարցերի վերաբերյալ եզրակացությունների, հետազոտությունների, ձեռնարկների նախապատրաստման գործընթացներին

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-48 (ներքին 12-48)

Անահիտ Արտյոմի Մանասյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վարդան Այվազյան, Անահիտ Մանասյան, Տարոն Սիմոնյան

Ընտրական համակարգի ազդեցությունը ժողովրդաիշխանության իրացման գործում | Մենագրություն, Վարդան Նորիկի Այվազյան (Գլուխ 1), Անահիտ Արտյոմի Մանասյան (Գլուխ 2), Տարոն Վարդանի Սիմոնյան (Գլուխ 3): Երևան, Հայրապետ, 2022թ, 176 էջ

Anahit Manasyan

Constitutionalism in the Republic of Armenia. Contemporary Challenges and Prospects for Evolution | Monograph, A. Ismatov, H. Kupper, K. Obata (Eds.), «Berliner Wissenschafts-Verlag», Berlin, 2022, p. 397

Анаiт Манасян, Монiка Смуш-Кулеша, Алла Федорова

Тренінгову програму для суддів "Європейська соціальна хартія та практика Європейського комітету з соціальних" | Київ, Рада Европи, 2021, 228 pp.

Anahit Manasyan , Monika Smusz-Kulesza, Alla Fedorova

European Social Charter and Case-Law of the European Committee of Social Rights | Training Programme for Judges, Kiev, Council of Europe, 2021, 228 pp.

Anahit Manasyan

Constitutional Stability as an Important Prerequisite for Stable Democracy | Monograph, «Hayrapet» publishing house, Yerevan, 2020, 256 pp. |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Անահիտ Մանասյան

Կառավարման ձևի զարգացման մեթոդաբանական Առանձնահատկությունները սահմանադրական կայունության համատեքստում | Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 22-36 |

Anahit Manasyan, Taron Simonyan

Legal Symbolism and Constitutional Policy in Contemporary Reality of Changes | Studia Politologiczne, N 61, published by Institute of Political Science of Warsaw University, Warsaw, 2021, pp. 152-185

Anahit Manasyan

Direct Effect of the Constitution and Its Impact on Case-Law in the Republic of Armenia | Revista Institutului National al Justitei, 3(58) 2021, Chisinau, pp. 53-60

Մանասյան Ա., Մաքյան Մ․

Անձեռնմխելիության ինստիտուտի կատարելագործման խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում | Դատական իշխանություն, թիվ 3-4 (261-262), 2021, էջեր 45-55

Анаїт Манасян

Підготовка кандидатів на посаду судді та підвищення кваліфікації суддів у контексті питань захисту прав людини: досвід Академії юстиції Республіки Вірменія | Слово Національної школи суддів України, 1 (30) 2020, Kyiv, pp 165-167
1   2   3   4   5   6   7   8   15  |  Տեսնել բոլորը