Անահիտ Վանոյի Եգանյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտականաստիճաններ և կոչումներ
2010 թ-ից դոցենտ
2002 թ-ին բանասիրական գիտ. թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ
1999 - 2002 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա (արտասահմանյան գրականություն)
2000 - 2002 թթ. Գիտական թեման իրականացնող ուսանող - Մոսկվայի համաշխարհային գրականության ինստիտուտ, Չիկագոյի համալսարան, ԱՄՆ
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (անգլերեն լեզու)

Մասնագիտական գործունեություն
2010 թ-ից Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դոցենտ
2010 թ-ից AASE-ի գրականության գծով փոխնախագահ
2005 - 2010 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի ասիստենտ
2000 - 2005 թթ. Հր. Աճառյանի անվ.համալսարանի անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս
1998 - 2000 թթ. ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ, ՀՀ Նախագահի կրթության, գիտության և մշակույթի հարցերով խորհրդականի օգնական

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Մեծ Բրիտանիա

Հասարակական գործունեություն
2005- մինչ օրս «Հայ երիտասարդ էրուդիտներ» ՀԿ-ի փոխնախագահ

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
Մի շարք պետությունների մշակույթային կառույցների շնորհակալագրեր (Ավստրալիա, Ճապոնիա)

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (լավ)

Անահիտ Վանոյի Եգանյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Արտասահմանյան գրականության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Անահիտ Եգանյան

Արվեստի ազատության որոնումներ. Հարլեմյան Վերածնունդ | «Համատեքստ - 2010», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 44-51

Анаит Еганян

К проблеме эволюции образа ворона от мифологии к современной англо - американской поэзии XX века | Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները, մաս II, Երևան, 2008, Լինգվա, էջ 171-177

Анаит Еганян

Любовь к смерти и Смерть любви у Эдгара Аллана По | Ռոմանտիզմ. արվեստ. Փիլիսոփայություն, գրականություն, Երևան, 2006, Լինգվա, 6 էջ

Anahit Yeganyan, Diana Budoyan

Symbolism of animal tradition in Kipling’s “Jungle Book” | Kipling journal N 1, London, 2006, p. 27-32

Анаит Еганян

От Вордсворта до Хьюза: Обновление натурфилософской традиции английской поэзии | «Համատեքստ - 2004», ԵՊՀ հրատ. Երևան, 2005, էջ 162-172

Анаит Еганян

“Автобиографический экспрессионизм” в романе Курта Воннегута “Синяя Борода” | «Կանթեղ» N 4 (25), Երևան, 2005, էջ 35-41

Анаит Еганян

Поэзия потерь Анн Секстон и начало обретения себя | «Կանթեղ» N 2(23), Երևան, 2005, էջ 54-59

Анаит Еганян

Проблема нравственности на фоне сравнения женских образов, таких как Мария Стюарт, Анна Каренина, Эмма Бовари и Конни Чаттерлей | «Կանթեղ» N 4 (21), Երևան, 2004, էջ 48-54

Անահիտ Եգանյան

20-րդ դարի երկրորդ կեսի անգլիական պոեզիայի հանրապատկերը | «Նոր-Դար» N1, Երևան, 2002, էջ 260-262

Анаит Еганян

Символы - информационные единицы поэзии Теда Хьюза | «Կանթեղ» N 6, Երևան, 2001, էջ 63-68

Անահիտ Եգանյան

Կարլ Գուստավ Յունգի արքետիպերը Թեդ Հյուզի “Crow” (“Ագռավ”) ժողովածուի մեջ | «Կանթեղ» N 5, Երևան, 2001, էջ 3-10

Անահիտ Եգանյան

Ձոն Թեդ Հյուզին | «Նոր-Դար», N 2, Երևան, 2000, էջ 159-161

Анаит Еганян

Уильям Фолкнер | «Նոր-Դար» N1, Երևան, 1998, էջ 2-3