Անահիտ Մուշեղի Յուզբաշյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ (1975 - 1980 թթ.), ԵՊՀ ասպիրանտուրա (1981 - 1984 թթ.)

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` Գրաբարի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի բայաձևերը և նրանց ձևագործառական հետագա զարգացումը, 12.10.1987, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկ. ինստիտուտի գիտական խորհրդում

Կարդացվող դասընթացներ
«Գրաբար», «Հայոց լեզվի պատմություն», «Հայերենի խոնարհման և հոլովման պատմական զարգացումը», «Միջին հայերենի քերականություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Անահիտ Մուշեղի Յուզբաշյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Դիլբարյան, Ա. Աբաջյան, Ա. Յուզբաշյան

Հայոց լեզվի պատմություն | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 444 էջ, Հայաստան, Երևան

Ն. Հ. Դիլբարյան, Ա. Ա. Խաչատրյան, Ա. Լ. Յուզբաշյան

Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը և միջին դարերում կրած փոփոխությունները | Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2015թ․, 84 էջ |

Ա. Յուզբաշյան

Գրաբարի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի բայաձևերը և նրանց ձևագործառական հետագա զարգացումը | Դասագիրք, Երևան, 2000
 

Հոդված/Article

Անահիտ Յուզբաշյան

Պ. Սևակի «Ամանեջ» վեպի լեզվաոճական առանձնահատկությունները | Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 2(36), 26-33 էջ, Հայաստան

Անահիտ Յուզբաշյան

Մանուկ Աբեղյանը իբրև գրաբարագետ | Աբեղյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 162-171 էջ, Հայաստան |

Անահիտ Յուզբաշյան

Դիմավոր բայի պարզ ժամանակաձևերը Գր. Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմում | Հայագիտական հանդես, 2016թ․, 2(32), 10-16 էջ, Հայաստան |

Անահիտ Յուզբաշյան

Բայական կարգերը՝ ըստ Մ. Ասատրյանի | Պրոֆեսոր Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու, 2016թ․, ապրիլ, 26, 2016, 26-34 էջ |

Անահիտ Յուզբաշյան

Գ. Ջահուկյանը բայի քերականական կարգերի ըմբռնման մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 1 (19), էջ 33-41 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը