Անաիդա Ժորայի Մովսիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1982 - 1987 թթ. ԵՊՀ, բանաս. ֆակուլտետի ուսանող
1995 - 2000 թթ. ԵՊՀ, հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - Ա. Ս. Պուշկինի չափածոյի հայերեն թարգմանությունների լեզուն, 2004 թ., ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվ. լեզվաբանութույան ինստիտուտի և ԵՊՀ 019 միացյալ մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2002 թ-ից մինչ այժմ` ԵՊՀ բանաս. ֆակ. հայոց լեզվի ամբիոն
Թարգմանության տեսություն, Ոճագիտություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Անաիդա Ժորայի Մովսիսյան

Ասիստենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ներսիսյան Բ., Աղաջանյան Զ., Մարգարյան Ռ., Մովսիսյան Ա., Սաղաթելյան Ռ., Տեր-Մինասյան Ա.

Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ | Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 255 էջ
 

Հոդված/Article

Անաիդա Մովսիսյան

Իրակությունները որպես անհամարժեք բառապաշարի մաս | Աբեղյանական ընթերցումներ, 2016, 213-220 էջ |

Անաիդա Մովսիսյան

Իրակությունների թարգմանության մի քանի հարցեր | Կանթեղ, 2016, 2(67), 67-73 էջ |

Անաիդա Մովսիսյան

Թարգմանական վարժությունների դերը թարգմանության գործընթացում | Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2(60-61), 272-276 էջ |

Ա. Ժ. Մովսիսյան

Մ. Լերմոնտովի Առագաստ բանաստեղծության մի քանի թարգմանություններ | Համատեքստ, 2010 թ.

Ա. Ժ. Մովսիսյան

Մ.Լերմոնտովի Դևը պոեմի Պարույր Սևակի և Վազգեն Գևորգյանի հայերեն թարգմանությունները | Հոդված Համատեքստ, 2009