Անի Արթուրի Ավետիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011 թ. հայցորդ, Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2006 - 2008 թթ. մագիստրատուրա, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2002 - 2006 թթ. բակալավրիատ, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2008 թ. ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից «Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա» գիտահետազոտական լաբորատորիա

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա (լաբորատոր աշխատանք)` ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի 1 կուրսի ուսանողներին

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԴՆԹ – պորֆիրին փոխազդեցություն, հալման օպտիկական ուսումնասիրություն, Շրջանային Դիքրոիզմ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Ասպիրանտների եւ երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2013»

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

aavetisyan@ysu.am

Անի Արթուրի Ավետիսյան

Ավագ լաբորանտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Հոդված/Article

Ani A. Avetisyan, Ishkhan V. Vardanyan, Yeva B. Dalyan

Thermodynamics of interaction of meso-tetra-(4Noxyethylpyridyl) porphyrin and its Cu(II)- and Co(II)- containing derivatives with A and B forms of DNA | Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2017, Vol. 21, Issue 11, 731-738 pp.

Ա. Ա. Ավետիսյան, Ե. Բ. Դալյան

Thermodynamics of interactions of CoTOEPyP4 porphyrin with A-DNA (CoTOEPyP4 պորֆիրինի A-ԴՆԹ-ի փոխազդեցության թերմոդինամիկան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #3, էջ 40-45 |

Ա. Ա. Ավետիսյան

Interaction of TOEPyP4 porphyrin with A form of DNA ( TOEPyP4 պորֆիրինի փոխազդեցությունը A-ԴՆԹ-ի հետ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #3, էջ 43-48 |

Ananyan G., Avetisyan A., Aloyan L., Dalyan Y.

The stability of DNA-porphyrin complexes in the presence of Mn(II) ions | Biophys. Chem. 156 (1) pp. 96-101 (2011)
 

Թեզիս/Thesis

A. Avetisyan, Y. Dalyan

The comparative study of CuTOEPyP4-porphyrin with A- and B- forms of DNA | Int. Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization. 2015, p. 85-86 |

A. Avetisyan, Y. Dalyan

The Comparative Study of H2TOEPyP4 and CoTOEPyP4 Porphyrins with A-DNA | JBSD The 19th Conversation, 2015 Vol.33, No. 135, S1, p.87

Ananyan G. V, Avetisyan A. A., Aloyan L. R., Dalyan Y. B.

The Stability of DNA-Porphyrin Complexes in the Ppresence of Mn(II) ions | International Symposium “Solvation and Ionic Effects in Biomolecules: Theory to Experiment”, Tsakhkadzor, Armenia, Book of abstracts, p. 37 (2010)

G. Ananyan , A. Avetisyan , Ye. Dalyan

The comparative study of CuTAlPyP(4) and CоTAlPyP(4) porphyrins with DNA | Int.Conf. Albany, 16th Conversation Issue, June 2009, v.26, #6, p. 901-902

A. A. Avetisyan, G. V. Ananyan, A. Ghazaryan, L. R. Aloyan, Ye. B. Dalyan

The Comparative Study of CuTButPyP4 and CoTButPyP4 Porphyrins with DNA | Int.Conf. “Biotechnology and health-3” & DAAD Alumni seminar. Yerevan, Armenia, October 15-17, 2009, p. 122